Truyền hình trực tiếp đêm diễn nguyện tất cả là hồng ân giáo xứ Ninh Mỹ
các bạn đang xem video tại Forum Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu www.svbuichu.com chúc các bạn vui vẻ !