KINH KHẤN THÁNH MARTINÔ PORRES

Lạy Thánh Martinô rất khiêm nhường, lòng thương yêu nồng nhiệt của Người chẳng những che chở
các anh em túng nghèo mà lại cả những thú vật ngoài đồng, thật là gương huy hoàng của đức bác ái.

Chúng con kính mừng và cầu khẩn người, từ tòa cao người ngự, xin đoái thương nhận lời anh em
túng nghèo kêu xin, để chúng con được bắt chước nhân đức người mà yêu vui trong địa vị Chúa
đã đặt, và được mạnh mẽ, can đảm vác thánh giá theo chân Chúa Cứu Thế và Mẹ sầu bi,
sau hết được về nước Thiên Đàng, vì công nghiệp Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.