Diễn Đàn: Các Hoạt Động

Diễn Đàn Con Bài Mới Nhất

 1. Tại đây đăng tải các hoạt động chung của hội Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 513
  • Bài Viết: 2,531
  1. Những hoạt động ,thắc mắc và những thông báo về lễ truyền thống đăng tải tại đây

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 148
   • Bài Viết: 771
  2. Những hoạt động , thông báo của các bạn tình nguyện viên tiếp sức mùa thi sẽ được đang tải tại đây

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 88
   • Bài Viết: 237
 2. Các hoạt động của nhóm Cầu Giấy sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 188
  • Bài Viết: 1,474
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Cầu Giấy.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 19
   • Bài Viết: 170
  2. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên Cầu Giấy. Ảnh thành viên của nhóm Cầu Giấy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 23
   • Bài Viết: 200
 3. Các hoạt động của nhóm Làng Tám sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 223
  • Bài Viết: 3,150
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Làng Tám.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 9
   • Bài Viết: 178
  2. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên Làng Tám. Ảnh thành viên của nhóm Làng Tám.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 28
   • Bài Viết: 335
 4. Các hoạt động của nhóm Thái Hà sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 423
  • Bài Viết: 3,280
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Thái Hà.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Bài Viết: 67
  2. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên Thái Hà. Ảnh thành viên của nhóm Thái Hà.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 7
   • Bài Viết: 44
 5. Các hoạt động của nhóm Cổ Nhuế sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 164
  • Bài Viết: 972
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Cổ Nhuế.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Bài Viết: 14
  2. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên Cổ Nhuế. Ảnh thành viên của nhóm Cổ Nhuế.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 12
   • Bài Viết: 73
 6. Các hoạt động của nhóm Phùng Khoang sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 116
  • Bài Viết: 436
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Phùng Khoang.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 3
   • Bài Viết: 24
  2. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên Phùng Khoang. Ảnh thành viên của nhóm Phùng Khoang.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 7
 7. Các hoạt động của nhóm Nam Định và các nhóm khác Tại Miền Bắc không sinh hoạt ở Hà Nội sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 152
  • Bài Viết: 1,154
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Nam Định cũng như các anh em sinh viên Bùi Chu khác không ở Hà Nội.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 17
   • Bài Viết: 67
  2. Các hoạt động của nhóm Nam Định và các nhóm khác Tại Miền Bắc không sinh hoạt ở Hà Nội sẽ được đăng tải tại đây

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 8
   • Bài Viết: 40
  3. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên Nam Định. Ảnh thành viên của nhóm Nam Định.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 10
   • Bài Viết: 57
 8. Tại đây đăng tải thông tin của nhóm sinh viên công giáo Bùi Chu Tại hải Phòng

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 56
  • Bài Viết: 174
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Hải Phòng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 17
   • Bài Viết: 45
  2. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 8
   • Bài Viết: 10
  3. Tại đây đăng tải hình ảnh hoạt đọng của nhóm

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Bài Viết: 28
 9. Các hoạt động của cộng Đoàn SV Bùi Chu Tại Miền nam sẽ được đăng tải tại đây. http://svbuichumiennam.com

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 250
  • Bài Viết: 2,945
  1. Đăng tải các thông báo từ ban đai diện diễn đàn

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 84
   • Bài Viết: 787
  2. Các hoạt động của nhóm SV Bùi Chu Tại Miền nam sẽ được đăng tải tại đây.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 46
   • Bài Viết: 566
  3. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên tại miền nam. Ảnh thành viên của nhóm miền nam

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 34
   • Bài Viết: 776
  4. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  5. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 8
   • Bài Viết: 217
 10. Các hoạt động của nhóm các bạn SV Bùi Chu Tại Miền Trung sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 32
  • Bài Viết: 130
  1. Thông báo từ ban đại diện

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 6
   • Bài Viết: 18
  2. Hoạt động chung của nhóm

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 8
   • Bài Viết: 45
  3. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên miền trung. Ảnh thành viên của nhóm miền trung

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Bài Viết: 10
 11. Các hoạt động của nhóm Kim Giáng sẽ được đăng tải tại đây.

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 5
  • Bài Viết: 35
  1. Thông báo về các hoạt động của nhóm Kim Giang.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  2. Ảnh những hoạt động chung của nhóm sinh viên Kim Giang. Ảnh thành viên của nhóm Kim Giang.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
 12. nơi đăng tải thông tin hoạt động của các nhóm sinh viên tại các giáo xứ

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 280
  • Bài Viết: 1,165
  1. Nơi đăng tải thông tin ,giới thiệu găp gỡ các bạn tại giáo xứ Xuân đài

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 7
   • Bài Viết: 76
  2. Nơi gặp gỡ giao lưu sinh viên các giáo xứ miền Thịnh Long

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 11
   • Bài Viết: 113
  3. nhóm sinh viên giáo xứ Hỉa Nhuận

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 9
   • Bài Viết: 18
  4. Sinh viên công giáo giáo hạt kiên Chính - Tứ Trùng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 66
   • Bài Viết: 122
  5. Nhóm Sinh Viên Đền Thánh Sa Châu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  6. Nhóm Sinh Viên GX Ninh SA -Ninh Đông Hạt Kiên Chính - Tứ Trùng

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 6
   • Bài Viết: 6
  7. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  8. Nhóm Sinh Viên Miền Ninh Cường

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 12
   • Bài Viết: 29
  9. Nhóm Sinh Viên GX Quần Phương

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Bài Viết: 21
  10. Hội sinh viên giáo xứ trung lao

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 13
   • Bài Viết: 29
  11. website www.svhatlacdao.net Nhóm Sinh viên Hạt Lạc Đạo

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 67
   • Bài Viết: 246
  12. Nhóm Sinh Viên giáo Xứ Xuân Dục

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 10
   • Bài Viết: 29
  13. nơi gặp gỡ giao lưu của hội khuyến an giáo xứ An Đạo

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 10
   • Bài Viết: 47
  14. Sinh Viên Công Giáo GX Hai Giáp

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 4
   • Bài Viết: 19
  15. Sinh viên khuyến tài giáo xứ quần cống

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 37
   • Bài Viết: 347
  16. Sinh Viên Công Giáo GX Giáp Nam

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Bài Viết: 4
  17. nhóm SVCG xứ Lạc Thành

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  18. Nhóm Sinh Viên Giaos Xứ Lục Thủy

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 5
   • Bài Viết: 7
 13. Nơi trao đổi thông tin giữa anh em trong ban Truyền Thông .Nơi đăng tải tài liệu chia sẻ giữa anh em trong ban Email : truyenthong@svbuichu.com

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 65
  • Bài Viết: 341
  1. thoong báo từ ban đại diện nhóm truyền thông của hội sinh viên công giáo giáo Phận Bùi Chu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 10
   • Bài Viết: 112
  2. hoạt động chung về ban truyền thông Hội Sinh viên công giáo Giáo Phận Bùi Chu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 5
   • Bài Viết: 7

   Bài Mới Nhất:

  3. hình ảnh hoạt động về ban truyền thông của hội sinh viên công giáo Giáo Phận Bùi Chu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 5
   • Bài Viết: 74
 14. Nơi gặp gỡ giao lưu của nhóm linh hoạt viên bùi chu

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 60
  • Bài Viết: 381
  1. Thông Báo từ ban đại diện nhóm LHV

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 14
   • Bài Viết: 93
  2. Hoạt đông chung của nhóm linh hoạt viên

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Nơi trao đổi về kĩ năng sinh hoạt lều trại, nhóm, các bài hát cũng như các trò chơi sinh hoạt.

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 26
   • Bài Viết: 157
  4. Nơi đây đăng tải hình ảnh hoạt động của nhóm linh hoạt viên Bùi Chu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 10
 15. Ban Bác Ái Bài Mới Nhất

  Nơi đăng tải các thông báo, hoạt động của ban bác ái

  1. Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 3
   • Bài Viết: 4
 16. Nơi Gặp Gỡ trao đổi thông tin ,Giúp đỡ nhau trong công việc cuộc sống đức Tin Của anh chị Cựu Sinh viên Công Giáo Bùi Chu

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 18
  • Bài Viết: 64
  1. Những thông báo chính thức từ cộng đoàn Cựu sinh viên giáo phận Bùi Chu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 1
  2. Hình Ảnh hoạt động chung của cộng đoàn cựu sinh viên Giáo Phận Bùi Chu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Hoạt động chung của cộng đoàn Cựu sinh viên giáo phận Bùi Chu

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 2
   • Bài Viết: 2
 17. nơi đăng tải các hoạt động cũng của nhóm

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 17
  • Bài Viết: 165
  1. Thông báo từ ban đại diện nhóm Donbosco

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  2. Hoạt động chung của nhóm

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 0
   • Bài Viết: 0

   Bài Mới Nhất:

   Chưa có bài
  3. Ảnh chung nhóm donbosco

   Forum Actions:

   Forum Statistics:

   • Chủ Đề: 1
   • Bài Viết: 2
 18. Nơi gặp gỡ chia sẻ của nhóm các anh em dự Tu giáo phận bùi chu

  Forum Actions:

  Forum Statistics:

  • Chủ Đề: 25
  • Bài Viết: 83

Forum Information and Options

Moderators of this Forum
free counters