• Nghi Thức Thượng Cờ - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng  Nghi Thức Thượng Cờ
  ----**----
  Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy
  HSSV Hạt Đại Đồng  Sau màn khởi động là nghi thức quan trọng nhất của Đại Hội. Nghi thức Thượng cờ và khai mạc chương trình do Cha Trách Sinh Viên Hạt Đại Đồng - Gioan B. Trần Văn Vinh chủ sự. Lá cờ lần đầu tiên tung bay như khí thế của các bạn giới trẻ, sinh viên Hạt Đại Đồng luôn nhiệt huyết, hăng say.
  ----------------------------------------

  Chương trình Lễ Quan Thầy Và Thành Lập Hội HSSV Hạt Đại Đồng

  06h00 – 08h00: Đón tiếp và ghi danh.
  08h00 – 08h30: Tập trung khai mạc.
  08h30 – 09h45: Chi sẻ hỏi đáp cùng quý Cha.
  09h45 – 10h00: Tập hát cộng đoàn trước lễ.
  10h00 – 11h00: Thánh lễ đồng tế.
  11h00 – 13h30: Ăn trưa và nghỉ ngơi
  13h30 – 17h00: Team building, big game.
  17h00 – 18h00: Thời gian tự do.
  18h00 – 19h00: Ăn tối
  19h00 – 19h15: Tập trung
  19h15 – 21h00: Văn nghệ
  21h15 – 22h00: Cầu nguyện và đốt lửa trại.
  22h00: Kết thúc & chia tay.
  This article was originally published in forum thread: Nghi Thức Thượng Cờ - Lễ Thành Lập và Mừng Kính Thánh Quan Thầy HSSV Hạt Đại Đồng started by lam_nguyen View original post
free counters