• Thánh Lễ Vọng mừng Chúa Giêsu lên trời


  Chúa Giêsu lên trời trong vinh quang chiến thắng là niềm vui cho toàn thể địa cầu. Niềm vui ấy nuôi dưỡng niềm hy vọng: sau khi tạm biệt cõi thế, chúng ta sẽ được cùng Chúa ngự chốn trời cao.
  Đúng 19h15’, Thánh lễ Vọng Mừng Chúa Giêsu Lên Trời được cử hành cách long trọng tại đền thánh Giê ra đô. Mừng Chúa lên Trời, chúng ta hãy hướng tâm hồn lên với Chúa, hãy nuôi dưỡng lòng ái mộ những sự trên Trời, để cũng được cả xác lẫn hồn về trời với Chúa. Đây là niềm vui lớn lao và tràn đầy hy vọng khi chúng ta hướng về tương lai trên hành trình dương thế.  Trong bài giảng, Cha linh hướng chia sẻ: Việc Chúa Giê su thăng thiên nói cho chúng ta ba điều vô cùng quan trọng để chúng ta tái hiện lại lòng tin của chúng ta. Trước hết, Chúa Giê su thăng thiên, Chúa Giê su về với Chúa Cha muốn nói cho chúng ta một điều đó là thời kỳ Chúa Giê su hiện hữu trên trần gian trong tư cách là con người và trong tư cách là một vị Chúa phục sinh từ cõi chết đã chấm dứt, để từ đây Ngài Trở về với Thiên Chúa trong tư cách một vị Thiên Chúa oai hùng. Cha còn nhấn mạnh: việc Chúa Giê su về với Chúa Cha đó là điều công chính, phải đạo bởi vì Ngài đã kết thúc thời lượng ở với trần gian, thực hiện việc cứu độ thành công và giờ đây Ngài trở về trong Thiên Chúa và với tư cách là Thiên Chúa, Ngài ở trong chúng ta, ở với chúng ta mọi ngày cho đến tận thế”.  Điều thứ hai đó là “việc Chúa Giê su về trời khai mở cho chúng ta một triều đại mới vô cùng quan trọng đó là triều đại của Thánh Thần. Từ đây Chúa Giê su không còn xuất hiện với các môn đệ nữa mà từ đây Ngài về với Chúa Cha và được Chúa Cha trao ban thần khí của Cha cho Ngài. Và hôm nay chúng ta bắt đầu khai mạc tuần chín ngày, cùng dâng lên với Chúa Thánh Thần để xin Thánh Thần xuống trên chúng ta, xuống trên Hội thánh để khai mạc một triều đại mới, triều đại của Thánh Thần. Để thánh thần biến đổi, canh tân và làm mới lại mỗi người chúng ta.  Cha cũng khuyên trong tuần này, tất cả chúng ta hãy dành ra mỗi tối 5- 10 phút, hãy cầu nguyện với mẹ Maria và các môn đệ, dọn mình thật sốt sắng để đón nhận lấy Chúa thánh Thần và quyền năng vô biên của Thiên Chúa. Cùng cầu nguyện tha thiết với Chúa Thánh Thần, xin Thánh Thần tuôn đổ trên hội thánh , trên mỗi người chúng ta để Thánh Thần dẫn dắt, thánh hóa, canh tân và làm cho thế giới này nhận được ơn cứu độ của Ngài.

  Và điều cuối cùng: với biến cố về trời, Chúa Giê su đặt cho chúng ta một niềm hy vọng, Chúa Giê su về với Chúa Cha, để đưa chúng ta về với Chúa Cha, để gọi chúng ta về nước trời. Vậy nên từ nay, chúng ta hãy hướng lòng về trời, về Thiên Chúa nơi trời cao để nơi đó mỗi ngày, Chúa Giê- su sẽ kéo chúng ta đi sâu hơn vào trong thế giới của Thiên Chúa, để từ đó Thiên Chúa trở nên Chúa thật của chúng ta, và chúng ta trở nên con dân thật của Người.
  Kết thúc thánh lễ Cha chúc lành cho tất cả mọi người, Chúa Giêsu- vị Thủ Lãnh của chúng ta đã chiến thắng tội lỗi và sự chết, hiển vinh về Trời, đó là niềm hy vọng của chúng ta. Người sẽ trở lại đón chúng ta đi với Người. Để được về Trời với Chúa, chúng ta hãy gia tăng lòng mộ mến những sự trên trời và tích cực làm việc vì Nước Trời.  Hướng về Mẹ Maria "Nữ Vương Thiên Ðàng", chúng ta xin Mẹ bảo vệ gìn giữ chúng ta là con cái Mẹ, biết sống và thực hành lời Chúa truyền dạy, để một ngày kia chúng ta cũng được về Trời với Chúa Giêsu. Đức Mẹ và các thánh vui hưởng tôn nhan Chúa Ba Ngôi đến muôn thủa muôn đời. Amen!
  This article was originally published in forum thread: Thánh lễ vọng mừng chúa giê- su lên trời started by quanghuy View original post
free counters