• Video thánh lễ truyền dầu tại Giáo xứ Xuân Dục năm 2014

    Thứ Năm Tuần Thánh 2014 - Đức Cha Giáo phận cùng linh mục đoàn Giáo phận Bùi Chu cử hành Thánh lễ Truyền Dầu tại Giáo xứ Xuân Dục thuộc Hạt Bùi Chu.
    Hoàng Hảo
    Ban Truyền thông sinh viên Giáo Phận Bùi Chu thực Hiện
    This article was originally published in forum thread: Video thánh lễ truyền dầu tại Giáo xứ Xuân Dục năm 2014 started by Thomas Đinh Khôi View original post
free counters