• Hình ảnh ĐC Giuse Đinh Đức Đạo dâng Lễ Tạ ơn tại quê hương Thức Hóa

    Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo được bổ nhiệm làm Giám mục Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc theo quyết định của Đức Thánh Cha Bênêdictô XVI, ngày 28/02/2013. Thánh lễ Tấn phong Giám mục cho Ngài được cử hành hôm thứ sáu ngày 05/04/2013 vừa qua bởi Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh (chủ phong) cùng với hai Đức Cha phụ phong: Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu và Đức Cha Phêrô Nguyễn Khảm.
    Đức Tân Giám mục sinh ngày 02 tháng 3 năm 1945 tại Thức Hóa, giáo phận Bùi Chu.Từ năm 1964 đến 1965, Ngài học tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn và du học tại Trường Truyền Giáo Urbano (1965 – 1971) Sau đó được thụ phong linh mục ngày 27 tháng 3 năm 1971. Ngài phục vụ trong nhiều vai trò như linh hướng, giáo sư và gần đây nhất là Cố vấn Hội đồng Toà Thánh Đối thoại Liên Tôn và giám đốc Đại Chủng viện Thánh Giuse Xuân Lộc. Được bổ nhiệm làm Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, hiệu tòa Gadiaufala, khẩu hiệu của Ngài là “Hoc est Corpus Meum”(Mc 14,22 – 24) nghĩa là “ Này là Mình Thầy”
    dưới đây là 1 số hình ảnh tại quê hương Đền Thánh Thức Hóa


    This article was originally published in forum thread: Hình ảnh ĐC Giuse Đinh Đức Đạo dâng Lễ Tạ ơn tại quê hương Thức Hóa started by tuongnamxu View original post
free counters