• SVCG BÙI CHU-CỔ NHUẾ Sinh hoạt tháng 4 : Chủ để “ Đôi Khi ”

  SVCG BÙI CHU-CỔ NHUẾ
  Sinh hoạt tháng 4 : Chủ để “ Đôi Khi ”


  I.Thời gian, địa điểm:
  -19h30 ngày 7/4/2013 sau thánh lễ chúa nhật phục sinh II, tại nhà thờ Cổ Nhuế- xã Cổ Nhuế-huyện Từ Liêm- Hà Nội.
  II.Chương trình:
  -19h30-20h:Quy tụ và sinh hoạt nhẹ.
  -20h-20h30:Chia sẻ và cầu nguyện .
  -20h30-21h:cùng đón vọng tết hàn thực 3/3 âm lịch và làm bánh trôi
  -21h thu dọn nghỉ ngơi –trà đá chém gió

  Trưởng nhóm
  Giu se Vũ Văn Hà
  Hình ảnh Tối Sinh hoạt

  Xin hãy tải lại (reload) trang web để hiển thị nội dung này !

  http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/885178_363873413717196_1550931877_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/480163_363873413717196_1550931877_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/892860_363873427050528_1304094566_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/45605_363873427050528_1304094566_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/902323_363873453717192_2035564354_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537025_363873453717192_2035564354_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/902704_363873497050521_568726238_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/68576_363873497050521_568726238_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/885016_363873550383849_1739585304_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/539605_363873550383849_1739585304_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/902812_363873587050512_337232847_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/536966_363873587050512_337232847_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/902044_363873607050510_610909523_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/149447_363873607050510_610909523_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/902614_363873633717174_257491498_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/602156_363873633717174_257491498_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/903183_363873687050502_1758476669_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/483557_363873687050502_1758476669_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/901732_363873743717163_485067628_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/554195_363873743717163_485067628_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/894874_363873833717154_1647890285_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528648_363873833717154_1647890285_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/904149_363873910383813_744216644_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/551521_363873910383813_744216644_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/903599_363873967050474_42920359_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529082_363873967050474_42920359_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/894429_363874030383801_1950066033_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524406_363874030383801_1950066033_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/894706_363874113717126_951073050_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/65644_363874113717126_951073050_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/905454_363874187050452_1198152406_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/66698_363874187050452_1198152406_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/882768_363874240383780_106142082_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/63564_363874240383780_106142082_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/902259_363874310383773_2085324348_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/537365_363874310383773_2085324348_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/884500_363874390383765_1322350933_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/46973_363874390383765_1322350933_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/892538_363874453717092_1461855179_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/625664_363874453717092_1461855179_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/905592_363874563717081_551410099_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563662_363874563717081_551410099_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/891747_363874643717073_372314990_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/539631_363874643717073_372314990_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/905412_363874743717063_2125067178_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/537126_363874743717063_2125067178_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/892430_363874837050387_1484189981_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/59749_363874837050387_1484189981_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/901885_363874937050377_167997390_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/320072_363874937050377_167997390_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/892914_363875033717034_321084751_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/47819_363875033717034_321084751_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/902213_363875097050361_883232411_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/28155_363875097050361_883232411_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/894635_363875200383684_950839942_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/545891_363875200383684_950839942_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/903239_363875277050343_561321004_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/529630_363875277050343_561321004_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/903344_363875340383670_1532645853_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561312_363875340383670_1532645853_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/906585_363875453716992_1030538929_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/558595_363875453716992_1030538929_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/903235_363875523716985_631661620_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-e.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/45503_363875523716985_631661620_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/906711_363875587050312_428845539_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/73193_363875587050312_428845539_n.jpg&size=1536,2048http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/891896_363875650383639_1211752876_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-b.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544313_363875650383639_1211752876_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/883312_363875727050298_875368184_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-h.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/543113_363875727050298_875368184_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/892372_363875803716957_1726391936_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-f.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/65639_363875803716957_1726391936_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/904010_363875870383617_1370580809_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-d.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/9950_363875870383617_1370580809_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc3/891537_363875913716946_167137967_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-a.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547953_363875913716946_167137967_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-frc1/906601_363876033716934_935189747_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-g.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/17803_363876033716934_935189747_n.jpg&size=2048,1536http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/883448_363876133716924_919972654_o.jpg&smallsrc=http://sphotos-c.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/555821_363876133716924_919972654_n.jpg&size=2048,1536
  This article was originally published in forum thread: SVCG BÙI CHU-CỔ NHUẾ Sinh hoạt tháng 4 : Chủ để “ Đôi Khi ” started by josduong91 View original post
free counters