• Tân Giám Mục Phó- Giáo Phận Bùi Chu

  GIÁO PHẬN BÙI CHU CÓ ĐỨC TÂN GIÁM MỤC PHÓ

  Trong niềm vui hân hoan của Giáo Hội Công Giáo Hoàn Vũ mừng đại lễ Thiên Chúa Giáng Sinh và cách riêng với giáo phận Bùi Chu. Hôm qua, 24-12-2012 Văn Phòng báo chí Tòa Thánh đã loan tin Đức Thánh Cha Bê-nê-dic-tô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Toma Vũ Đình Hiệu, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị. Đáp ứng nhu cùa mục vụ cũng như sự thỉnh nguyện của đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm, giám mục chính tòa Bùi Chu.  Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Vescovo Coadiutore di Bùi Chu (Viêt Nam) S.E. Mons. Thomas Vu Dình Hiêu, finora Vescovo titolare di Baanna ed Ausiliare di Xuân Lôc

  SJVN – Trang tin điện tử của Tòa Thánh News.va cho biết Đức Thánh Cha Bê-nê-đic-tô XVI đã bổ nhiệm Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, hiện đang là Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, làm Giám mục Phó Giáo phận Bùi Chu. Dưới đây là bản tin về việc bổ nhiệm:

  Pontifical Acts – 24 December

  Il Santo Padre Benedetto XVI ha nominato Vescovo Coadiutore di Bùi Chu (Viêt Nam) S.E. Mons. Thomas Vu Dình Hiêu, finora Vescovo titolare di Baanna ed Ausiliare di Xuân Lôc  Ðức Cha Tôma Vũ Ðình Hiệu

  - Sinh ngày 30/10/1954 tại Ninh Mỹ, Nam Ðịnh, Giáo Phận Bùi Chu. Cư ngụ ở Giáo Xứ Thiên Phước, ấp Tân Mai 2, xã Phước Tân, Long Thành, Ðồng Nai.

  - 1966-1967 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phú Nhuận.

  - 1967-1969 : Tu học tại Tiểu Chủng Viện Thánh Phaolô, Phước Lâm.

  - 1969-1973 : Tu học tại Ðại Chủng Viện Thánh Phaolô, Xuân Lộc.

  - 1973-1977 : Tu học tại Giáo Hoàng Học Viện Piô X, Ðà Lạt, Khóa 16.

  - 1978-1988 : Phục vụ ở Giáo xứ Thiên Phước (Tân Mai 2).

  - 1988-1999 : bí thư của Ðức Cha Nguyễn Minh Nhật.

  - 25/01/1999 : Thụ Phong Linh Mục tại Nhà Thờ Chính Tòa Xuân Lộc (là nghĩa tử của Cha Giuse Trần Văn Hàm K1, Chính xứ Thiên Phước).

  - 2000-2006 : Du học tại Toulouse, Pháp, đậu Cao học Thần học Luân Lý.

  - 2006-2009 : Chánh Văn Phòng Tòa Giám Mục Xuân Lộc.

  - 25/07/2009 : được bổ nhiệm làm Giám Mục Phụ Tá Giáo Phận Xuân Lộc. Với vinh dự là Giám Mục thứ 101 của hàng Giám Mục Việt Nam và là Giám Mục thứ 14 của Giáo Hoàng Học Viện Piô X.

  - Khẩu hiệu: “Ngài yêu đến cùng” (Ga 13,1).

  - Lễ tấn phong Giám Mục :10.10.2009.

  - 24/12/2012: Được ĐTC bổ nhiệm làm giám mục phó giáo phận Bùi Chu với quyền kế vị

  TẠ ƠN CHÚA, TẠ ƠN CHÚA, TẠ ƠN CHÚA


  Nguồn: http://www.news.va/en/news/rinunce-e-nomine-979
  This article was originally published in forum thread: Tân Giám Mục Phó- Giáo Phận Bùi Chu started by tuongnamxu View original post
free counters