• Chương trình lễ truyền thống sinh viên công giáo Bùi Chu 2012

  CHƯƠNG TRÌNH LỄ TRUYỀN THÔNG SINH VIÊN CÔNG GIÁO BÙI CHU


  Từ ngày 30 đến ngày 31 tháng 07 năm 2012


  1-Chủ đề: “ Hãy Theo Thầy”

  2-Bài hát chủ đề: “ Đừng Sợ”
  3- Mục đích: - Giao lưu giữa anh chị em sinh viên trong toàn giáo phận.

  - Trao đổi với nhau về kinh nghiệm học tập và công việc sau này.
  - Khuyến khích, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin.
  4- Địa điểm: Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu (Xã Giao Châu - Giao Thủy - Nam Định)
  5- Thời gian: Từ 13h00 ngày 30/07/2012 đến 13h00 ngày 31/07/2012.
  6- Thành phần tham dự :
  - Anh chị em học sinh - sinh viên giáo phận Bùi Chu.
  - Quý anh chị cựu sinh viên giáo phận Bùi chu.
  7- Nội dung: - Sinh hoạt tập thể-sinh hoạt thi đua-đốt lửa trại.
  - Giao lưu với các nhà doanh nghiệp.
  - Văn nghệ.
  - Cầu nguyện.
  - Thánh lễ.
  8- Kinh phí:70000đ/sinh viên.
  9- Số lượng: Khoảng 1500 sinh viên
  10-Ban tổ chức:
  +Cha Phêrô Lương Đức Thiệu - đặc trách sinh viên giáo phận Bùi Chu
  +Cha Giuse Mai Văn Châu - Chánh xứ Đền Thánh Sa Châu
  + Cha Giuse Trần Hưng Đạo - đặc trách sinh viên Hạt Kiên Chính-Tứ Trùng
  +Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính - đặc trách sinh viên Hạt Quần Phương- Ninh Cường
  + Cha Giuse Vũ Duy Hưng - đặc trách sinh viên Hạt Tương Nam-Báo Đáp
  +Cha Gioan Baotixita Vũ Quốc Đạt - đặc trách sinh viên Hạt Bùi Chu-Phú Nhai
  + Cha Gioan Nguyễn Ngọc Tuyên - đặc trách sinh viên Hạt Lạc Đạo- Liễu Đề
  + Anh Đaminh Tạ Văn Thức - Trưởng hội sinh viên công giáo Bùi Chu
  + Anh Phanxicô Bùi Công Nguyên - Phó hội svcg Bùi Chu
  + Chị Maria Trần Thị Hồng - Thư ký hội svcg Bùi Chu
  - Ban truyền thông, in ấn:
  +Tiểu ban truyền thông : Anh Thomas Đinh Văn Khôi - quản trị website svbuichu.com
  +Tiểu ban in ấn : Giuse Phạm Huy Toàn
  - Ban lễ tân:
  + Anh Phanxicô Bùi Công Nguyên - Phó hội svcg Bùi Chu
  - Ban sinh hoạt, lửa trại:
  +Cha Giuse Trần Hưng Đạo - đặc trách sinh viên Hạt Kiên Chính -Tứ Trùng
  + Tiểu ban sinh hoạt, lửa trại: Anh Phê rô Trần Văn Lăng - Trưởng nhóm linh hoạt viên Bùi Chu
  - Ban phụng vụ, cầu nguyện:
  + Cha Giuse Nguyễn Trọng Tính - đặc trách sinh viên Hạt Quần Phương - Ninh Cường
  + Tiểu ban Phụng vụ giáo lý : Anh Giuse Phạm Văn Ninh - Ban phụng vụ sv Bùi Chu
  + Tiểu ban Phụng vụ : Phạm Văn Thiệu - trưởng nhóm Cổ Nhuế
  - Ban Ẩm thực:
  + Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu.
  + Anh Gioan Đinh Tiến Dũng – Trưởng nhóm Phùng Khoang
  - Ban An ninh:
  + Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu
  + Gioan Trần Văn Long – Trưởng nhóm Cầu Giấy
  - Ban Sân khấu,văn nghệ, âm thanh-ánh sáng:
  + Cha Giuse Mai Văn Châu - đặc trách sinh viên Hạt Đại Đồng -Thức Hóa.
  + Anh Phúc_giáo xứ Sa Châu thiết kế sân khấu và đạo diễn chương trình văn nghệ.
  + Anh Giuse Nguyễn Tiến Đạt cố vấn văn nghệ
  + Sinh viên giáo xứ Đền Thánh Sa Châu
  - Ban trang trí:
  + Ban truyền thông
  - Ban y tế:
  + Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu
  - Ban vệ sinh môi trường:
  + Giáo xứ Đền Thánh Sa Châu
  + Đaminh Nguyễn Văn Toán - Trưởng nhóm Thái hà.
  11- Khách mời:
  - Đức Cha Chính giáo phận Bùi Chu.
  - Cha Chính giáo phận Bùi Chu.
  - Quý Cha Tòa Giám Mục giáo phận Bùi Chu.
  - Cha Đặc trách sinh viên giáo phận Bùi Chu.
  - Quý Cha quản hạt - Quý Cha đặc trách sinh viên các giáo hạt.
  - Quý Tu sĩ nam nữ.
  - Quý Ân - thân nhân.
  - Các doanh nghiệp.
  - Quý đại diện các tổ chức sinh viên công giáo bạn.
  12 – Chương trình cụ thể
  A. Ngày 30/07/2011
  - 13h00 - 15h00: Đón tiếp, ghi danh và nhận nơi nghỉ trọ (nhà trung tâm Mục Vụ).
  - 15h00 - 15h30: Tập trung( Sân cuối nhà thờ).
  - 15h30 - 17h00: Sinh hoạt thi đua giữa các Hạt ( Sân cuối nhà thờ).
  - 17h00 - 17h30: Nghỉ ngơi và sinh hoạt cá nhân .
  - 17h30 - 18h30: Ăn tối (Khuôn viên nhà thờ).
  - 18h30 - 19h00: Tập trung, diễu hành ( Sân cuối nhà thờ).
  - 19h00 - 19h30: Khai mạc,thượng cờ ( Sân cuối nhà thờ).
  - 19h30 - 22h30: Văn nghệ ( Sân cuối nhà thờ).
  - 22h30 - 23h15: Lửa trại
  - 23h15 - 23h30: Cầu nguyện
  - 23h30 : Nghỉ đêm
  B. Ngày 31/07/2011
  - 05h30 - 06h00: Báo thức và sinh hoạt cá nhân
  - 06h00 - 06h30: Ăn sáng
  - 06h30 - 07h00: Tập trung, sinh hoạt khởi động ( Sân cuối nhà thờ).
  - 07h00 - 08h00: Thi kiến thức tìm hiểu về “Đức tin và khoa học” ( Trong nhà thờ).
  - 08h00 - 09h30: “ Doanh nghiệp và Sinh viên”. ( Trong nhà thờ).
  - 09h30 - 10h00: Ổn định tập hát và chuẩn bị thánh lễ ( Trong nhà thờ).
  - 10h00 - 11h00: Thánh lễ ( Trong nhà thờ).
  - 11h00 - 11h30: Cảm ơn, trao cờ đăng cai ( Trong nhà thờ).
  - 11h30 - 13h00: Ăn trưa ( Khuôn viên nhà thờ).
  - 13h00 : Chia tay ( Sân cuối nhà thờ).

  Trên đây là chương trình cụ thể của hội về lễ truyền thống sinh viên công giáo Bùi Chu 2012.
  Mọi ý kiến đóng góp tham gia xin gửi qua địa chỉ mail : minhthuc90@gmail.com hoặc trực tiếp liên lạc :
  Anh Đaminh Tạ Văn Thức SĐT : 0944753533
  T/M Hội sinh viên công giáo Bùi Chu
  Trưởng hội


  Đaminh Tạ Văn Thức

  This article was originally published in forum thread: Chương trình lễ truyền thống sinh viên công giáo Bùi Chu 2012 started by minhthuc90 View original post
  Comments 1 Comment
  1. ducthuanhaiphong's Avatar
   Gần lễ truyền thống rồi mà chưa thấy ban truyền thông đăng bài về công tác chuẩn bị nhỉ
free counters