Hình ảnh nhóm làng tám đi chúc tết gia đình các thành viên trong nhóm năm mới 2011

Hình ảnh nhóm làng tám đi chúc tết gia đình các thành viên trong nhóm Ngày Mùng 4 tết nhóm có tổ chức đi chúc tết gia đình các thành viên trong nhóm . khởi đầu tập trung tại đền thánh Quần Phương nhóm đi đến nhà các thành viên quanh khu đó gồm nhà anh thạch , tân ,bạn bích ...... và sang đến xuân dục gồm các thành viên nhà 33 và 1 số thành viên tiếp đó...

Hình ảnh tất niên năm 2010 nhóm làng tám

 Hình ảnh tất niên năm 2010 nhóm làng tám hôm nay 16/01 năm 2011 nhóm sinh viên công giáo Bùi Chu tại làng tám đã tổ chức hợp mặt cuối năm nhìn nhận lại 1 năm đã qua và định hướng cho một năm mới công tác chuẩn bị tập hát hình ảnh đc câp nhật tại http://picasaweb.google.com/dinhkhoi...10NhomLangTam# ______ Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu _____ *******Yêu Thương - Phục Vụ *******