Hình ảnh buổi họp mặt đồng hương nhóm Bùi Chu ngày 30/4 tại Miền Nam

Đây là một số hình ảnh về buổi họp mặt nhóm bùi chu tại Miền Nam. vào ngày 30/4, lúc 7h30 tất cả các bạn lần lượt có mặt tại Nhà Dòng Nữ Tu Đa Minh Bùi Chu tại Bình Dương, tiếp sau đó, các bạn được dón tiếp nhiệt tình từ BTC và các bạn đã điểm danh. Tiép tục, không để cho các bạn lã lẫm khi tới đó, các bạn ngay lập tức được hòa chung không...