PDA

View Full Version : Tiết mục múa SVCG Nhóm Phùng Khoang- mừng sinh nhật lần thứ XI CĐ SVCG Bùi Chu 11/2014cậu bé lục lọi
03-11-2014, 10:12 PM
https://www.youtube.com/watch?v=kR7IYVPRXYw

hongthai2791
05-11-2014, 03:35 PM
Khung cảnh nhìn rất chuyên nghiệp :)