PDA

View Full Version : giáo hạt Đại Đồngtuongnamxu
04-11-2008, 09:12 PM
Linh mục quản hạt; Dom.Phạm Văn Hồng
Nhà thờ Thuận Thành


Giáo Xứ Ðại Ðồng
Giao Lạc, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Ðịnh Hải
Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Hà Cát
Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Hoành Ðông
Giao Thiện, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Phú Ninh
Giao Xuân, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Phú Thọ
Giao Thiện, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Thiện Giáo
Giao Hương, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Thuận Thành
Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Ðịnh


Giáo Xứ Thức Hóa
Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Hoành Nhị
Giao Hà, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Ngưỡng Nhân
Giao Nhân, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Phong Lâm
Giao Phong, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Quất Lâm
Giao Lâm, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Sa Châu
Giao Châu, Giao Thủy, Nam ÐịnhGiáo Xứ Du Hiếu
Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Ðịnh

dinhvantoan
23-11-2010, 08:23 AM
HjHj. Còn thiếu nha, Giáo xứ Lạc Nam- Giao lạc- giao thủy

tuongnamxu
23-11-2010, 01:16 PM
xứ mới tách mà, bài này gửi cách đây mấy năm rồi còn gì nữa hehe

dinhvantu
12-12-2010, 07:23 PM
mình đang xây dựng website cho giáo xứ nhưng hiện tại chưa có kinh phí
http://giaoxudaidong.tk/
Mong các bạn góp ý nha