PDA

View Full Version : giáo hạt Đại Đồng



tuongnamxu
04-11-2008, 09:12 PM
Linh mục quản hạt; Dom.Phạm Văn Hồng
Nhà thờ Thuận Thành


Giáo Xứ Ðại Ðồng
Giao Lạc, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Ðịnh Hải
Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Hà Cát
Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Hoành Ðông
Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Phú Ninh
Giao Xuân, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Phú Thọ
Giao Thiện, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Thiện Giáo
Giao Hương, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Thuận Thành
Hồng Thuận, Giao Thủy, Nam Ðịnh


Giáo Xứ Thức Hóa
Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Hoành Nhị
Giao Hà, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Ngưỡng Nhân
Giao Nhân, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Phong Lâm
Giao Phong, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Quất Lâm
Giao Lâm, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Sa Châu
Giao Châu, Giao Thủy, Nam Ðịnh



Giáo Xứ Du Hiếu
Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Ðịnh

dinhvantoan
23-11-2010, 08:23 AM
HjHj. Còn thiếu nha, Giáo xứ Lạc Nam- Giao lạc- giao thủy

tuongnamxu
23-11-2010, 01:16 PM
xứ mới tách mà, bài này gửi cách đây mấy năm rồi còn gì nữa hehe

dinhvantu
12-12-2010, 07:23 PM
mình đang xây dựng website cho giáo xứ nhưng hiện tại chưa có kinh phí
http://giaoxudaidong.tk/
Mong các bạn góp ý nha