PDA

View Full Version : SVCG Nhóm Phùng Khoang- tập hát mừng sinh nhật "lòng thương xót Chúa" Chúa Nhật thứ 2 Phục Sinhcậu bé lục lọi
27-04-2014, 10:15 PM
Chúa là tất cả đời con

https://www.youtube.com/watch?v=8SAxwrjqJvs


https://www.youtube.com/watch?v=ts5PC6B3grA