PDA

View Full Version : cach de chat duoc nhieu nickthanh
24-03-2010, 08:59 AM
de chat duoc nhieu nick ban lam nhu sau:
nhap chuot vaoStart/ nhap chuot vao run/ go lenh regedit/ nhap chuot vao hkey_current_user/ nhap chuot vao software/nhap chuot vaoyahoo/nhap chuot vao pager/ nhap chuot vao test
Nhấn chuột phải vào nền khung bên phải chọn new/stringvalue doi ten muc vua tao ra thanh plural
Nhấn chuột phải vào tên vùa đổi chọn modify một cửa sổ hiện ra và điền vào đo là số 1 chọn ok tắt các cửa sổ rồi khởi động lại máy
chuc ban vui ve