PDA

View Full Version : Thiệp mời khánh thành Đại Chủng Viện Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Bùi Chutuongnamxu
18-11-2013, 10:21 PM
http://i1353.photobucket.com/albums/q672/xuandai2012/ThiepMoi1_zpsd1029c01.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q672/xuandai2012/ThiepMoi3_zps5c58f549.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q672/xuandai2012/ThiepMoi2_zpscc33e29b.jpg

http://i1353.photobucket.com/albums/q672/xuandai2012/ThiepMoi4_zps23ef015a.jpg