PDA

View Full Version : Tượng đài Đức Mẹ Vô Nhiễm nguyên tội - Giáo họ Lạc NgoạiGiáo họ Lạc Ngoại
14-11-2013, 12:41 PM
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=553141261434651&set=a.410500452365400.94797.410471722368273&type=1&theater