PDA

View Full Version : làm ơnnguyencanh
10-08-2013, 02:37 PM
cho e hỏi có ai biết j về lịch sử của đền thánh quần phương không nếu biết xin mọi người gửi thông tin qua face của e https://www.facebook.com/canh.nguyen.7370 e xin cám ơn