PDA

View Full Version : chùm ảnh Gx Liên Thượngtuongnamxu
30-01-2013, 06:21 PM
http://static.panoramio.com/photos/large/60156434.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/60156469.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/60155752.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/60156041.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/60155953.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/60156489.jpg

http://static.panoramio.com/photos/large/60154800.jpg

hoangnha
31-01-2013, 05:01 PM
Rất đẹp, giống nhà thờ chính tòa Bùi Chu.

truyentinchurch
01-02-2013, 11:27 AM
Liên Thượng. Quê ngoại yêu dấu.