PDA

View Full Version : Lịch Phụng Vụ- Giaó Phận Bùi Chu 2013- Năm Ctuongnamxu
01-12-2012, 11:19 AM
Giáo Phận Bùi Chu
Lịch công giáo Giáo phận Bùi Chu 2013 - Năm C

https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsedwdz6WI/AAAAAAAAErQ/RAONyPEyqyM/s640/bui%20Chu.JPG
Nhà Thờ Chính Tòa Bùi Chu

THÁNG GIÊNG
THÁNH KÍNH THÁNH GIA
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho các Ki- tô hữu trong Năm Đức Tin này biết đào sâu sự hiểu biết về màu nhiệm Đức Ki-tô và hân hoan làm chứng về hồng ân đức tin.
Ý truyền giáo: cầu cho cộng đoàn Ki- tô hữu thường bị phân biệt đối xử tại Trung Đông nhận được nơi Chúa Thánh Thần sức mạnh của lòng trung tín và sự kiên tâm bền chí

1/1 Thứ ba.Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời.lễ trọng. Ngày hoà bình thế giới, hát kinh Chúa Thánh Thần trọng thể.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao.
Giáo xứ Trung Lao và Thánh Mẫu chầu Thánh Thể
2 -Thứ tư. Thánh Bassilio Cả và thánh Grê Nazianzênô, giám mục tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ
3- Thứ năm. Thánh Danh Chúa Giê-su
Trung Phương chầu Thánh Thể
4- Thứ sáu.
5- Thứ bảy.
Ban chiều lê vọng Chúa Hiển Linh
6- Chúa Nhật .Chúa Hiển Linh. Lễ trọng
Giáo xứ Giáp Phú, Hai Gíap và Liên Phú chầu Thánh Thể
7- Thứ hai
8- Thứ ba
9- Thứ tư
10- Thứ năm
11- Thứ sáu
12- Thứ bảy
13. Chúa Nhật. Chúa Giê-su chịu phép rửa. Lễ Kính
Giáo xứ Cốc Thành, Du Hiếu và Quần Cống chầu Thánh Thể
14- Thứ hai. Tuần I Thường niên
15- Thứ ba
16- Thứ tư
17- Thứ năm. Thánh An- tôn viện phụ. Lễ nhớ
18- Thứ sáu. Bắt đầu tuần 9 ngày cầu cho Các Ki-tô hữu hiệp nhất
19- Thứ bảy
20- Chúa Nhật II Thường Niên. Thánh vịnh tuần II
Giáo xứ Dương A, Định Hải, Gíap Năm và Liêu Ngạn chầu Thánh Thể
21- Thứ hai. Thánh Anê trinh nữ tử đạo. Lễ nhớ
Kỷ niệm ngày Đức Cố giám mục Phê-rô Phạm Ngọc Chi qua đời (1988)
22- Thứ ba
23- Thứ tư
24- Thứ năm. Thánh Phanxico Salesio, giám mục tiến sỹ hội thánh. Lễ nhớ
25- Thứ sáu. Thánh Phao- lô tông đồ trở lại. Lễ kính
26- Thứ bảy. Thánh Timotheô và thánh Titô giám mục, lễ nhớ
27- Chúa Nhật III Thường Niên. Thánh vịnh tuần III
Gíao xứ An Phú, Nam Phương, Trực Chính và Ngọc Lâm chầu Thánh thể
28- Thứ hai. Thánh Toma Aquinô, linh mục, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
29- Thứ ba
30- Thứ tư
31- Thứ năm. Thánh Gioan Bosco, linh mục, lễ nhớ.

tuongnamxu
01-12-2012, 11:24 AM
THÁNG HAI
THÁNH THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM

https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXshGU4tlfI/AAAAAAAAEvg/9P46QszDPyE/Ph%C3%BA%20Nhai.jpg
Nhà Thờ giáo hạt Phú Nhai

Cầu nguỵện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho các gia đình di dân, đặc biệt là các bà mẹ nhận được sự trợ giúp và đồng hành khi gặp khó khan.
Ý truyền giáo: cầu cho các dân tộc đang gặp thử thách về chiến tranh và xung đột tìm ra giải pháp để xây dựng một tương lai hoà bình.

1/2- Thứ sáu
2- Thứ bảy. Đức Mẹ dâng con vào đền thờ (Lễ Nến). Lễ kính
3- Chúa Nhật IV Thường Niên, thánh vịnh tuần IV
Gíao xứ Cát Xuyên, Hoành Đông, Trang Hậu, Trại Đáy và Lạc Hồng chầu Thánh Thể
4- Thứ hai
5- Thứ ba. Thánh Agatha trinh nữ, tử đạo, lễ nhớ
6- Thứ tư. Thánh Phao-lô Miki và các bạn tử đạo, lễ nhớ
7- Thứ năm
8- Thứ sáu
9- Thứ bảy. Hôm nay ngày cuối năm có thể cử hành lễ ngoại lịch
10- Chúa Nhật V Thường Niên. Thánh vịnh tuần I
MỒNG MỘT TẾT QUÝ TỊ. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CHA. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI
11- Thứ hai. MỒNG HAI TẾT.KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON. KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ
Kỷ niệm ngày Đức cố giám mục Giuse Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974)
12- Thứ ba. MỒNG BA TẾT.KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN. THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM
13- Thứ tư. Lễ Tro. Buộc giữ chay và kiêng thịt.thánh vịnh tuần IV
14- Thứ năm. Thánh Cyrillo đan sĩ và thánh Mathôđiô giám mục, lễ nhớ
15- Thứ sáu
16- Thứ bảy
17- Chúa Nhật I Mùa Chay. Thánh vịnh tuần I
Giáo xứ Kiên Chính, Trung Thành và Thuần Hậu chầu Thánh Thể
18- Thứ hai
19- Thứ ba
20- Thứ tư
21- Thứ năm
22- Thứ sáu. Lập Tông Toà Thánh Phê-rô. Lễ Kính
23- Thứ bảy
24- Chúa Nhật II Mùa Chay. Thánh vịnh tuầ II
Gíao xứ Nghĩa Dục, Thịnh Long và Liên Thượng chầu Thánh Thể
25- Thứ hai
26- Thứ ba
27- Thứ tư
28- Thứ năm

tuongnamxu
01-12-2012, 11:31 AM
THÁNG BA
THÁNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE


http://farm3.anhso.net/upload/20110823/21/o/anhso-211304_P1060557.jpg
Nhà Thờ Giaó Hạt Thức Hóa

Cầu theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho con nguời thêm tôn trọng thiên nhiên khi ý thức được rằng toàn thể công trình tạo dựng của Chúa đã được trao phó cho con người.
Ý truyền giáo: cầu cho các giám mục, linh mục và phó tế được nhiệt tâm loan báo Tin Mừn đến khắp tận cùng trái đất

1/3- Thứ sáu
2- Thứ bảy
3- Chúa Nhật III Mùa Chay. Thánh vịnh tuần III
Giáo xứ An Cư, Đồng Nghĩa và Phú Thọ chầu Thánh Thể
4- Thứ hai
5- Thứ ba
6- Thứ tư
7- Thứ năm
8- Thứ sáu. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ
9- Thứ bảy. Thánh Phanxica Roma, nữ tu
10- Chúa Nhật IV Mùa Chay, thánh vịnh tuần IV. Bắt đầu tuần 9 ngày kính thánh Giuse
Giáo xứ Chỉ Thiện, Quỹ Đê, Tân Phường và Tứ Trùng chầu Thánh Thể
11- Thứ hai
12- Thứ ba. Kỷ niệm ngày Đức cố giám mục Đaminh Lê Hữu Cung qua đời (1987)
13- Thứ tư
14- Thứ năm
15- Thứ sáu
16- Thứ bảy
17- Chúa Nhật V Mùa Chay. Thánh vịnh tuần I
Giáo xứ Lã Điền, Phạm Pháo, Tân Bơn, Văn Lý và Mộc Đức chầu Thánh Thể
18. Thứ hai
19- Thứ ba. Thánh Giuse bạn trăm năm đức Maria. Lễ trọng
Quan thầy Giáo Hội, Giáo Đoàn Việt Nam, quan thầy Đức cha và gia trưởng giáo phận
20- Thứ tư
21- Thứ năm
22- Thứ sáu
23- Thứ bảy
24- Chúa Nhật Lễ Lá.Tuần Thánh.Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Của Chúa.Thánh vịnh tuần II.
Ngày giới trẻ giáo phận tổ chức tại nhà thờ chính toà Bùi Chu
Giới trẻ giáo phận Chầu Thánh Thể
25- Thứ hai Tuần Thánh
26- Thứ ba Tuần Thánh
27- Thứ tư Tuần Thánh
28- Thứ năm Tuần Thánh
Ban sáng: cử hành thánh lễ Làm phép dầu tại Đền thánh Hưng Nghĩa
Ban chiều: cử hành thánh lê Tiệc Ly
29- Thứ sáu Tuần Thánh. Cuộc Thương Khó Của Chúa. Buộc giữ chay và khiêng thịt
30- Thứ bảy Tuần Thánh
Ban sáng: viếng mồ Chúa
Ban đêm: canh thức Vượt Qua- Vọng Phục Sinh
31. Chúa Nhật CHÚA PHỤC SINH. CHÚA SỐNG LẠI
Lễ trọng.buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Lễ trọng với tuần bát nhật Phục Sinh

tuongnamxu
01-12-2012, 11:36 AM
THÁNG TƯ

http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20100817/vietdesignbygt/thumbnail/604x604/790_10194192_1_1_1438991649.jpg
Nhà Thờ Giaó Hạt Đại Đồng

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho việc cử hành các màu nhiệm Đức tin và các buổi cầu nguyện chung trở nên nguồn sống cho các tín hữu.
Ý truyền giáo: cầu cho các Giáo Hội ở những miền truyền giáo trở nên dấu chỉ và khí cụ của niềm hy vọng và sự phục sinh

1/4- Thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
2- Thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
3- Thứ tư trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
4- Thứ năm trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
5- Thứ sáu trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Thánh Vinh sơn Ferrie linh mục
6- Thứ bảy trong tuần Bát Nhật Phục Sinh
7- Chúa Nhật II Phục Sinh cuối tuần Bát Nhật Phục Sinh
Chúa Nhật Lòng Thương Xót Của Chúa
Giáo xứ Hồng Quang, Tân Lý, Vinh Phú và Xuân Thuỷ chầu Thánh thể
8- Thứ hai. Lễ Truyền Tin. Lễ Trọng
9- Thứ ba. Thánh vịnh tuần II
10- Thứ tư
11- Thứ năm. Thánh Stanislaso giám mục tử đạo, lễ nhớ
12- Thứ sáu
13- Thứ bảy
14- Chúa Nhật III Phục Sinh. Thánh vịnh tuần III
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Liễu Đề
Giáo xứ Liễu Đề , Nam Dương và Phù Sa chầu Thánh Thể
15- Thứ hai
16- Thứ ba
17- Thứ tư
18- Thứ năm
19- Thứ sáu. Kỷ niệm Đức Bênêdictô XVI được chọn làm Giáo Hoàng
20- Thứ bảy
21- Chúa Nhật IV Phục Sinh. Thánh vịnh tuần IV,
Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, Cầu cho ơn gọi Thiên triệu linh mục và tu sĩ
Giáo xứ Triệu Thông, Văn Giáo, Hải Điền chầu Thánh Thể
22- Thứ hai
23- Thứ ba
24- Thứ tư
25- Thứ năm. Thánh Mar-cô Tác giả sách Tin Mừng, lễ Kính
26- Thứ sáu
27- Thứ bảy
28- Chúa Nhật V Phục Sinh, thánh vịnh tuần I
Giáo xứ Ân Phú, Hạc Châu và Nam Hưng chầu Thánh Thể
29- Thứ hai. Thánh Catharina Siena trinh nữ, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
30- Thứ ba

tuongnamxu
01-12-2012, 11:42 AM
THÁNG NĂM
THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

https://lh6.googleusercontent.com/-NQHpt5pi0Nc/TsE274RlpmI/AAAAAAAAA5Q/G75FjrqejWU/s800/DSC05095.JPG
Nhà Thờ Giaó Hạt Tương Nam

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho những người thi hành công lý luôn hành động trong sự liên chính và lương tâm ngay thẳng.
Ý truyền giáo: cầu nguyện cho các Chủng Viện nhất là tại các nơi truyền giáo, đào tạo các mục tử noi gương trái tim Chúa Ki-tô hoàn toàn hiến than cho loan báo Tin Mừng.

1/5- Thứ tư. Thánh Giuse Công Nhân, bổn mạng nam giới giáo phận
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu
Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể
2- Thứ năm. Thánh Athannasio, giám mục, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
3- Thứ sáu. Thánh Philipphê và thánh Giacobê tong đồ, lê kính
4- Thứ bảy
5- Chúa Nhật VI Phục Sinh. Thánh vịnh tuần II
Giáo xứ Nam Điền, Nam Lạng và Đồng Tâm chầu Thánh Thể
6- Thứ hai
7- Thứ ba
8- Thứ tư
9- Thứ năm
10- Thứ sáu. Bắt đầu tuần 9 ngày trước lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
11- Thứ bảy. Ban chiều Lễ Vọng Chúa Lên Trời
12- Chúa Nhật VII Phục Sinh. Chúa Lên Trời. lễ trọng. buộc dự lễ và nghỉ việc xác
Giáo xứ Ngọc Tiên, Phong Lộc và Quần Vinh chầu Thánh thể
13- Thứ hai. Thánh vịnh tuần III. Đức Mẹ Fatima
14- Thứ ba. Thánh Matthia tong đồ, lễ kính
15- Thứ tư
16- Thứ năm
17- Thứ sáu
18- Thứ bảy. ban chiều lễ vọng Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
19-Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống.lễ trọng. buộc dự lễ và nghỉ việc xác
Giáo xứ Nam Hoà, Phương Lạc, Thiện Giáo và Xương Điền chầu Thánh Thể
20- Thứ hai. Tuần VII Thường Niên. Thánh vịnh tuần III
21- Thứ ba
22- Thứ tư
23- Thứ năm
24- Thứ sáu
25- Thứ bảy
26- Chúa Nhật VIII Thường Niên. Chúa Ba Ngôi. Lễ Trọng
Giáo xứ Bách Tính, Giáo Lạc, Tích Tín và Phú Hoá chầu Thánh Thể
27- Thứ hai. Thánh vịnh tuần IV
28- Thứ ba
29- Thứ tư
30- Thứ năm
31- Thứ sáu. Đức Maria Thăm viếng bà Elisabet. Lễ Kính

tuongnamxu
01-12-2012, 11:46 AM
THÁNG SÁU
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊ-SU

http://farm8.staticflickr.com/7109/7708243342_025dbf1e9c_b.jpg
Nhà Thờ Giaó Hạt Báo Đáp

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho một nền văn hoá đối thoại, lắng nghe và tôn trọng nhau được lan rộng giữa các dân tộc.
Ý truyền giáo: cầu cho các cộng đoàn Ki- tô giáo biết đẩy mạnh việc phúc âm hoá đến những nơi chịu tác động mạnh của sự tục hoá.

1/6- Thứ bảy. thánh Giustino tử đạo, lễ nhớ
Ngày quốc tế Thiếu nhi, cầu cho thiếu nhi
2- Chúa Nhật IX Thường Niên. Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô
Quan thầy thiếu nhi Thánh Thể giáo phận. Lễ Trọng
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Báo Đáp
Giáo xứ Báo Đáp, Thánh Thể và Thiếu nhi Thánh Thể giáo phận chầu Thánh Thể
3- Thứ hai. Thánh Carolo Lwanga và các bạn tử đạo, lễ nhớ
4- Thứ ba
5- Thứ tư. Thánh Bônifaciô giám mục tử đạo, lễ nhớ
6- Thứ năm
7- Thứ sáu. Thánh Tâm Chúa Giê-su. Lễ trọng
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng
Giáo xứ Đại Đồng chầu Thánh Thể
8- Thứ bảy. Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ
9- Chúa Nhật X Thường Niên. Thánh vịnh tuần II
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Hưng Nghĩa
Giáo xứ Hưng Nghĩa và Ninh Sa chầu Thánh thể
10- Thứ hai
11- Thứ ba. Thánh Barnaba tong đồ. Lễ nhớ
12- Thứ tư
13- Thứ năm. Thánh An- tôn Pađôva linh mục, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
Tân Châu chầu Thánh thể
14- Thứ sáu
15- Thứ bảy
16- Chúa Nhật XI Thường Niên. Thánh Vịnh tuần III
Giáo xứ Chương Nghĩa, Giáp Nam và Hưng Nhượng chầu Thánh thể
17- Thứ hai
18- Thứ ba
19- Thứ tư
20- Thứ năm
21- Thứ sáu. Thánh Louis Gonzaga tu sĩ, lễ nhớ
22- Thứ bảy
23- Chúa Nhật XII Thường Niên. Thánh vịnh tuần IV
Ban chiều lễ vọng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Gỉa
Giáo xứ Xuân Hoà và Đồng Nhân chầu Thánh Thể
24- Thứ hai. Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả. Lễ trọng
Xuân Chính chầu Thánh Thể
25- Thứ ba
26- Thứ tư
27- Thứ năm
28- Thứ sáu. Thánh Irênê, giám mục tử đạo, lễ nhớ
Ban chiều cử hành lễ vọng thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô tông đồ
29- Thứ bảy. Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô tông đồ. Lễ trọng
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Phương Chính
Giáo xứ Phương Chính và Hà Dương chầu Thánh thể
30- Chúa Nhật XIII Thường Niên. Thánh Vịnh tuần I
Giáo xứ Trùng Phương và Âm Sa chầu Thánh Thể

tuongnamxu
01-12-2012, 11:49 AM
THÁNG BẢY
THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM


http://i750.photobucket.com/albums/xx142/dinhxuantiep/ThanhDuong/GioxQunPhng-TTYnnh-HiHu-Namnh.jpg
Nhà thờ giáo hạt Quần Phương

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho ngày giới trẻ thế giới tại Brazil khuyến khích tất cả các Ki-tô hữu trẻ trở nên những tông đồ và các nhà truyền giáo
Ý truyền giáo: cầu cho toàn thể lục địa Á châu mở rộng đón tiếp các sứ giả Tin mừng

1/7- Thứ hai
2- Thứ ba
3- Thứ tư. Thánh Toma tông đồ, lễ kính
4- Thứ năm
5- Thứ sáu
6- Thứ bảy
7- Chúa Nhật XIV Thường Niên, thánh vịnh tuần II
Giáo xứ Kim Thành, Phú Giáo và Phú Văn chầu Thánh Thể
8- Thứ hai
9- Thứ ba
10- Thứ tư
11- Thứ năm. Thánh Bênêdictô viện phụ, lễ nhớ
12- Thứ sáu
13- Thứ bảy
14- Chúa Nhật XV Thường Niên. Thánh vịnh tuần III
Giáo xứ Tây Thành và Phú Hương chầu Thánh Thể
15- Thứ hai. Thánh Bônaventura giám mục, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
16- Thứ ba. Đức Mẹ núi Camelô
17- Thứ tư
18- Thứ năm
19- Thứ sáu
20- Thứ bảy
21- Chúa Nhật XVI Thường Niên. Thánh vịnh tuần IV
Giáo xứ Đại Đê, Lục Phương, Rạng Đông và Xuân Dục chầu Thánh Thể
22- Thứ hai. Thánh Maria Mađađêla. Lễ nhớ
23- Thứ ba
24- Thứ tư
25- Thứ năm. Thánh Giacôbê tông đồ, lễ kính
26- Thứ sáu. Thánh Gioakim và thánh Anna song thân Đức Maria, lễ nhớ
27- Thứ bảy
28- Chúa Nhật XVII Thường Niên. Thánh vịnh tuần I
Giáo xứ Phú An và Nam Phú chầu Thánh Thể
29- Thứ hai. Thánh nữ Martha, lễ nhớ
30- Thứ ba
31- Thứ tư. Thánh Ignatiô Loyola, linh mục, lễ nhớ

tuongnamxu
01-12-2012, 11:53 AM
THÁNG TÁM
THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ

http://www.giaoxugiaohovietnam.com/BuiChu/01-Giao-Phan-BuiChu-NinhCuong-00.jpg
Nhà thờ giáo hạt Ninh Cường

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho các cha mẹ và các nhà giáo dục giúp đỡ thế hệ trẻ được lớn lên với một lương tâm ngay thẳng và đời sống chính trực
Ý truyền giáo: cầu cho các Giáo Hội địa phương ở Phi Châu trung thành loan báo Tin Mừng, thúc đẩy xây dựng hoà bình công lý.

1/8- Thứ năm. Thánh Alphongso Maria Liguori giám mục tiến sỹ hội thánh, lê nhớ
2- Thứ sáu
3- Thứ bảy
4- Chúa Nhật XVIII Thường Niên. Thánh vịnh tuần II
Giáo xứ Giáp Nghĩa và Lác Môn chầu Thánh Thể
5- Thứ hai. Cung hiến thánh đường Đức Maria
6- Thứ ba. Chúa Hiển Dung, lê kính
Giáo xứ Thượng Trại và Trung Hoà chầu Thánh Thể
7- Thứ tư
8- Thứ năm. Thánh Đaminh linh mục, quan thầy đệ nhị giáo phận
Cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ Chính toà Bùi Chu.
Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm thụ phong giám mục (2001)
Giáo xứ Chính toà Bùi Chu chầu Thánh Thể
9- Thứ sáu
10- Thứ bảy. Thánh Laurenso phó tế tử đạo.lễ kính
11- Chúa Nhật XIX Thường Niên. Thánh vịnh tuần III
Giáo xứ Lạc Thành, Quần Liêu và Duyên Thọ chầu Thánh Thể
12- Thứ hai
13- Thứ ba
14- Thứ tư. Thánh Maximiliano Maria Kolbê linh mục tử đạo, lễ nhớ
Ban chiều cử hành lê vọng Đức Mẹ Hồn Xác lên trời
15- Thứ năm. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Lê trọng, buộc dự lễ và nghỉ việc xác
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá
Giáo xứ Thức Hoá và Tây Cát chầu Thánh Thể
16- Thứ sáu
17- Thứ bảy
18- Chúa Nhật XX Thường Niên. Thánh Vịnh tuần IV
Giáo xứ Đồng Liêu, Hoàng Nhị và Tây Đường chầu Thánh Thể
19- Thứ hai
20- Thứ ba. Thánh Bênađô viện phụ, tiến sỹ hội thánh, lê nhớ
21- Thứ tư. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ
22- Thứ năm. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ
23- Thứ sáu
24- Thứ bảy. Thánh Bartholomeo tông đồ, lê kính
25- Chúa Nhật XXI Thường Niên. Thánh vịnh tuần I
Giáo xứ Đồng Quỹ, Thanh Thuỷ và Tư Khẩn chầu Thánh Thể
26- Thứ hai
27- Thứ ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ
28- Thứ tư. Thánh Augustino giám mục, tiến sỹ hội thánh, lê nhớ
29- Thứ năm. Thánh Gioan tẩy giả bị trảm quyết, lễ nhớ
30- Thứ sáu
31- Thứ bảy. Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ bảy.

tuongnamxu
01-12-2012, 11:55 AM
THÁNG CHÍN
THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊ-SU

https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsf9mnYEkI/AAAAAAAAEtc/7ff8heEnX2Q/s640/L%E1%BA%A1c%20%C4%90%E1%BA%A1o.jpg
Nhà thờ giáo hạt Lạc Đạo

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu nguyện cho con nguời thời nay, thường bị choáng ngợp bởi tiếng ồn ào, tái khám phá giá trị của sự thinh lặng và biết lắng nghe tiếng Chúa và tiếng nói của anh chị em mình.
Ý truyền giáo: cầu cho các Ki-tô hữu bị bách hại ở nhiều nơi trên thế giới trở thành sứ giả của tình yêu Chúa Ki-tô nhờ chứng tá của mình.

1/9- Chúa Nhật XXII Thường Niên. Thánh vịnh tuần II
Giáo xứ An Đạo, An Lãng, Long Châu và Lạc Thiện chầu Thánh Thể
2- Thứ hai. Ngày quốc khánh, cầu cho tổ quốc
3- Thứ ba. Thánh Grêgôrio Cả, giáo hoàng, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
4- Thứ tư
5- Thứ năm. Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô X kí sắc phân chia địa phận Trung
( Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài
6- Thứ sáu
7- Thứ bảy
8- Chúa Nhật XXIII Thường Niên. Thánh vịnh tuần III
Giáo xứ Liên Thuỷ, Phạm Rị và Quỹ Nhất chầu Thánh Thể
9- Thứ hai
10- Thứ ba
11- Thứ tư
12- Thứ năm
13- Thứ sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
14- Thứ bảy- Suy Tôn Thánh Gía. Lễ Kính
15- Chúa Nhật XXIV Thường Niên. Thánh vịnh tuần IV
Giáo xứ Kính Danh, Lý Nghĩa và Tùng Nhì chầu Thánh Thể
16- Thứ hai. Thánh Cornelio giáo hoàng và thánh Cypriano giám mục tử đạo, lễ nhớ
17- Thứ ba
18- Thứ tư
19- Thứ năm
20- Thứ sáu. Thánh Anrê Kim Têgon và Thánh Phao-lô Chung Hasan và các bạn tử đạo, lễ nhớ
21- Thứ bảy. Thánh Matthêu, tác giả sách tin mừng, lễ kính
22- Chúa Nhật XXV Thường Niên. Thánh vịnh tuần I
Giáo xứ Đài Môn, Tân Cường và Xuân Hoá chầu Thánh Thể
23- Thứ hai. Thánh Piô Pietrelcina linh mục, lễ nhớ
24- Thứ ba
25- Thứ tư
26- Thứ năm
27- Thứ sáu. Thánh Vinh sơn Phao-lô linh mục , lễ nhớ
28- Thứ bảy
29- Chúa Nhật XXVI Thường Niên. Thánh vịnh tuần II
Giáo xứ Bình Hải, Nam Đường, Nam Trực và Vạn Lộc chầu Thánh Thể
30- Thứ hai. Thánh Giêronimo linh mục, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ

tuongnamxu
01-12-2012, 11:58 AM
THÁNG MƯỜI
THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ

https://lh6.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsgFPqyd9I/AAAAAAAAEt8/J6o4mtSZIbc/s512/Li%E1%BB%85u%20%C4%90%E1%BB%81.jpg
Nhà thờ giáo hạt Liễu Đề
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng

Ý chung: cầu cho những ai cảm thấy bị cuộc sống vùi dập đến nỗi muốn kết liễu đời mình, cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa thật gần gũi
Ý truyền giáo: cầu cho việc cử hành thế giới khánh nhật truyền giáo giúp tất cả các Ki-tô hữu nhận ra rằng mình không phải là những nguời chỉ đón nhận, mà còn phải là những nguời loan báo Lời Chúa nữa.

1/10- Thứ ba. Thánh Tê-rê-xa Hài đồng Giê-su, trinh nữ, tiến sỹ hội thánh, bổn mạng các xứ truyền giáo. Lễ kính
Giáo xứ Diêm Điền và Giang Liêu chầu Thánh Thể
2- Thứ tư. Các thiên thần bản mệnh. Lễ nhớ
3- Thứ năm
4- Thứ sáu. Thánh Phanxico Assisi, lễ nhớ
5- Thứ bảy
6- Chúa Nhật XXVII Thường Niên. Thánh vịnh tuần III
Được kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi
Giáo xứ Tương Nam, Cát Phú, Tân An và Minh Đường chầu Thánh Thể
7. Thứ hai. Đức Mẹ Mân Côi, lễ nhớ.Quan thầy các nhà thờ xứ và tước hiệu nhà thờ chính toà Bùi Chu.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Ninh Cường
Giáo xứ Ninh Cường chầu Thánh Thể
8- Thứ ba
9- Thứ tư
10- Thứ năm
11- Thứ sáu
12- Thứ bảy
13- Chúa Nhật XXVIII Thường Niên. Thánh Vịnh tuần IV
Giáo xứ Ninh Mỹ, Phú Ninh, Quế Phương, Quỹ Ngoại và Trung Linh chầu Thánh Thể
14- Thứ hai
15- Thứ ba. Thánh Tê-rê-xa Giê-su trinh nữ, tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
16- Thứ tư
17- Thứ năm. Thánh Ignatiô Antiôchia giám mục tử đạo, lễ nhớ
18- Thứ sáu. Thánh Luca, tác giả sách tin mừng, lễ kính
19- Thứ bảy
20- Chúa Nhật XXIX Thường Niên.Thánh vịnh tuần I.
Khánh Nhật Truyền Giáo
Giáo xứ An Nghĩa, Khoái Đồng, Ngưỡng Nhân và Thánh Danh chầu Thánh Thể
21- Thứ hai
22- Thứ ba
23- Thứ tư
24- Thứ năm
25- Thứ sáu
26- Thứ bảy
27- Chúa Nhật XXX Thường Niên. Thánh vịnh tuần II
Giáo xứ An Bài, Lục Thuỷ, Phong Lâm và Cồn Vẽ chầu Thánh Thể
28- Thứ hai. Thánh Simon và thánh Giuđa tông đồ, lê kính
29- Thứ ba
30- Thứ tư
31- Thứ năm

tuongnamxu
01-12-2012, 12:01 PM
THÁNG MƯỜI MỘT
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI

https://lh5.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXshvu4vOII/AAAAAAAAEw0/LTp0HX3Jwjw/s512/Q%C5%A9y%20Nh%E1%BA%A5t.jpg
Nhà thờ giáo hạt Quỹ Nhất

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu nguyện cho các linh mục đang gặp khó khan được an ủi khi sầu khổ, được đỡ nâng lúc nghi nan và được vững vàng khi sống trung tín
Ý truyền giáo: cầu cho các giáo hội Châu Mỹ latinh có thể gửi các nhà truyền giáo đến các giáo hội khác như là kết quả của chương trình truyền giáo đại lục

1/11- Thứ sáu. Các Thánh Nam Nữ. Lễ trọng.buộc dự lễ và nghỉ việc xác
2- Thứ bảy. Cầu cho các tín hữu đã qua đời
3- Chúa Nhật XXXI Thường Niên, thánh vịnh tuần III
Giáo xứ Tang Điền, Thuỷ Nhai và Trà Lũ chầu Thánh Thể
4- Thứ hai. Thánh Carolo Borromeo, giám mục, lễ nhớ
5- Thứ ba.
6- Thứ tư
7- Thứ năm
8- Thứ sáu
9- Thứ bảy. Cung hiến thánh đường Latêrano. Lễ kính
10- Chúa Nhật XXXII Thường Niên, thánh vịnh tuần IV
Giáo xứ Lạc Đạo, Ngoại Đông, Tân Bồi và Xuân Hà chầu Thánh Thể
11- Thứ hai. Thánh Martino, giám mục, lễ nhớ
12- Thứ ba. Thánh Giôsaphat, giám mục tử đạo, lễ nhớ
13- Thứ tư
14- Thứ năm
15- Thứ sáu
16- Thứ bảy
17- Chúa Nhật XXXIII Thường Niên.Các thánh tử đạo Việt Nam. Lễ trọng
Cử hành thánh lê trọng thể tại đền thánh Quần Phương
Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể
18- Thứ hai. Kỷ niệm cung hiến thánh đường thánh Phê-rô và thánh Phao-lô
19- Thứ ba
20- Thứ tư
21- Thứ năm. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ, lê nhớ
22- Thứ sáu. Thánh Cêcilia, trinh nữ tử đạo, lễ nhớ
23- Thứ bảy
24- Chúa Nhật XXXIV Thường Niên.Chúa Giê-su Ki-tô Vua vũ trụ. Lễ trọng
Giáo xứ Hải Nhuận, Ninh Hải, Thuận Thành và Xuân Đài chầu Thánh thể
25- Thứ hai
26- Thứ ba
27- Thứ tư. Kỷ niệm ngày đức cố giám mục Đaminh Hồ Ngọc Cẩn qua đời 1948
28- Thứ năm
29- Thứ sáu
30- Thứ bảy. Thánh An-Rê tông đồ, lễ kính

tuongnamxu
01-12-2012, 12:04 PM
THÁNG MUỜI HAI

https://lh5.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsfqLwtuQI/AAAAAAAAEtE/_d3EusErczc/s640/Ki%C3%AAn%20Ch%C3%ADnh.jpg
Nhà Thờ giáo hạt Kiên Chính

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: cầu cho những nguời di cư trên toàn thế giới được đón nhận, cách đặc biệt nơi các cộng đoàn Ki-tô hữu với long quảng đại và tình yêu đích thực.
Ý truyền giáo: cầu in Chúa Ki-tô được bộc lộ nơi toàn thể nhân loại nhờ ánh sang chiếu toả từ Bêlem và được phản chiếu nơi giáo hội ngài.

1/12- Chúa Nhật I Mùa Vọng. Thánh vịnh tuần I
Giáo xứ Phúc Hải, Quất Lâm, Thạch Bi và Xuân Dương chầu Thánh Thể
2- Thứ hai
3- Thứ ba. Thánh Phanxico Xavie linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo
4- Thứ tư
5- Thứ năm
6- Thứ sáu
7- Thứ bảy. Thánh Ambrôsio, giám mục tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
8- Chúa Nhật II Mùa Vọng. Thánh Vịnh tuần II
Giáo xứ Phú Nhai và Giáo Lý Viên giáo phận Chầu Thánh thể
9- Thứ hai. Đức Maria Vô Nhiễm nguyên tội.Quan Thầy đệ nhất giáo phận.Lễ trong.
Cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ vương cung đền thánh Phú Nhai
10- Thứ ba
11- Thứ tư
12- Thứ năm
13- Thứ sáu. Thánh Lucia, trinh nữ tử đạo, lễ nhớ
14- Thứ bảy. thánh Gioan thánh giá, linh mục tiến sỹ hội thánh, lễ nhớ
15- Chúa Nhật III Mùa Vọng. thánh vịnh tuần III
Giáo xứ Phú Hải, Quần Lạc, Lạc Nam và Trung Châu chầu thánh thể
16- Thứ hai
17- Thứ ba
18- Thứ tư
19- Thứ năm
20- Thứ sáu
21- Thứ bảy
22- Chúa Nhật IV Mùa Vọng. Thánh vịnh tuần IV
Giáo xứ Cổ Ra, Đông Bình, Hà Cát, Hoà Định và Phúc Điền chầu thánh thể
23- Thứ hai
24- Thứ ba. Ban chiều lễ vọng Chúa giáng sinh
25- Thứ tư. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.buộc dự lễ và nghỉ việc xác
26- Thứ năm. Ngày I trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Thánh Stêphanô tử đạo tiên khởi, lễ kính
27- Thứ sáu. Ngày II trong tuần bát nhật Giáng sinh
Thánh Gioan tác giả sách Tin Mừng, lễ kính
28- Thứ bảy. Ngày III trong tuần bát nhật Giáng Sinh
Các thánh anh hài tử đạo, Lễ kính
29- Chúa Nhật Thánh Gia Thất: Chúa Giê-su, Đức Maria và Thánh Giuse
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Kiên Lao
Giáo xứ Kiên Lao chầu Thánh thể
30- Thứ hai. Ngày V trong tuần bát nhật Giáng Sinh
31- Thứ ba. Ngày VI trong tuần bát nhật Giáng Sinh.
Ngày cuối năm hát kinh Tạn ơn trọng thể

tuongnamxu
01-12-2012, 12:06 PM
https://lh3.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TXsi9JxvMRI/AAAAAAAAEx8/j3AwGswcmqk/s512/T%E1%BB%A9%20Tr%C3%B9ng.jpg
Nhà thờ giáo hạt Tứ Trùng

Danh Sách quý cha Quản hạt

1. Cha Đaminh Lê Quang Hòa, quản hạt Bùi Chu- Phú Nhai
2. Cha Đaminh Phạm Văn Hồng, quản hạt Đại Đồng- Thức Hóa
3. Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng, quản hạt Tương Nam- Báo Đáp
4. Cha Giuse Phạm Văn Tứ, quản hạt Kiến Chính- Tứ Trùng
5. Cha Đaminh Phạm Văn Dược, quản hạt Lạc Đạo-Liễu Đề-Quỹ Nhất
6. Cha Giuse Đinh Ngọc Hoàn, quản hạt Quần Phương- Ninh Cường

hungnghiadenthanh
01-12-2012, 03:16 PM
cam on tuongnamxu rat nhieu, chuc ban suc khoe thanh cong.

tuongnamxu
01-12-2012, 07:14 PM
Theo niên lịch, lễ Tro năm nay trùng vào mùng 4 Tết Nguyên Đán, nên khả năng Đức Giám Mục giáo phận sẽ dời vào Thứ 6- ngày mùng 6 Tết. Chúng ta chú ý để giữ chay cũng như chuẩn bị tâm hồn đón Mùa Chay Thánh nhất là trong Năm Đức Tin này

tuongnamxu
09-12-2012, 01:46 PM
http://i1156.photobucket.com/albums/p572/dinhvienbc/1521.jpg?t=1354252854