PDA

View Full Version : Chương trình trung thu của giáo xứ đồng tâm - hạt lạc đạo - liễu đề - quỹ nhất năm 2012NguyenTu2501
17-09-2012, 09:59 PM
Giáo phận Bùi Chu
Giáo Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất
Giáo Xứ Đồng Tâm

CHƯƠNG TRÌNH TRUNG THU CỦA GIÁO XỨ ĐỒNG TÂM - HẠT LẠC ĐẠO - LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT NĂM 2012


I. Chủ đề: "Tìm về đất hứa"

II. Thời gian

- Từ 13h30 thứ 7 ngày 22/09-2012 đến 21h00 chủ nhật ngày 23/09/2012

III. Địa điểm

- Tại giáo xứ Đồng Tâm (Đội 7, xã Nghĩa Lạc, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định)

IV. Chương trình cụ thể

* Thứ 7, ngày 22 tháng 09 năm 2012

- 13h30 - 14h00: Tập trung
- 14h00 - 17h00: Dựng trại
- 17h00 - 18h00: Thánh lễ
- 18h00 - 19h00: Ăn tối
- 19h00 - 20h00: Thi kiến thức giáo lý với hình thức "Rung Chuông Vàng"
- 20h00 - 21h00: Sinh hoạt nhẹ
- 21h00: Nghỉ đêm

* Chủ nhật, ngày 23 tháng 09 năm 2012

- 06h30 - 07h00: Tập trung và khởi động
- 07h00 - 09h30: Trò chơi lớn
- 09h30 - 10h30: Thi nấu cơm
- 10h30 - 11h30: Chấm trại và chấm thi nấu cơm
- 11h30 - 12h30: Ăn trưa
- 12h30 - 14h00: Nghỉ trưa
- 14h00 - 16h00: Trò chơi vận động
- 16h00 - 17h00: Thánh lễ
- 17h00 - 18h00: Ăn tối
- 18h00 - 21h00: Văn nghệ + đốt lửa trại + cầu nguyện.
- 21h00: kết thúc chương trình trại thu và nghỉ đêm.


T/M Ban Tổ Chức


Gioan Nguyễn Tri Phương
Lm. Giáo Xứ Đồng Tâm