PDA

View Full Version : (Thông Báo) Lần Hạt Theo Chuỗi Mân Côi - svbuichudom.tamtv
15-08-2012, 08:58 AM
TT

Người đọc
Nội dung ngắmIA. Năm Sự Vui:


1
Maria Nguyễn Thê
(soccon_nd90)
0917243712
1. Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai, ta hãy xin cho được ở khiêm nhường


2
Maria Trần Thị Quế
(voicon_kinhcan)
01669446848
2. Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người


3
Maria Nguyễn Thị Quỳnh
(NguyenQuynh )
01649723483
3. Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, ta hãy xin cho được lòng khó khăn


4
Giuse Nguyễn Văn Việt
0986328517
4. Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu luỵ


5
Maria Lưu Thị Thu Hà
(Thuhalt)
01649582058
5. Đức Bà tìm được Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn


IIB. Năm Sự Sáng:


6
Giuse Trần Viết Quý
( tranquyxt)
0974867501
1. Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan, ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con Thiên Chúa


7
Maria Bùi thị Hảo
(mychuacay)
0904.883.607
2. Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana, ta hãy xin cho được noi gương Đức Mẹ mà vững tin vào Chúa


8
tinhyeuthienchua
0976665703
3. Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối, ta hãy xin cho được tin vào lòng Chúa thương xót và siêng năng lãnh nhận Bí tích Giao Hoà


9
Giuse Phạm Quốc Vương
(kjng_seamen)
01646597537
4. Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi, ta hãy xin cho được biến đổi nhờ Chúa Thánh Thần


10
Maria Nguyễn thị Tâm
(DTnguyen10891)
01662884837
5. Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể, ta hãy xin cho được sốt sắng tham dự Thánh lễ và rước Mình Máu Thánh Ngài


IIIC. Năm Sự Thương:


11
Maria Đoàn Tâm
0984893782
1. Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu, ta hãy xin cho được ăn năn tội nên


12
Maria Trần thị Hồng
(tranhong)
097 662 4131
2. Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn, ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng


13
Teresa Trần Thị Trang
(trantrang.itsp2)
01649728718
3. Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai, ta hãy xin cho được chịu mọi sự sỉ nhục bằng lòng


14
Maria Nguyễn Thị Gấm
01669523597
4. Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh giá, ta hãy xin cho được vác Thánh giá theo chân Chúa


15
Tôma Hoàng Văn Hậu
(cậu bé lục lọi)
01663811464
5. Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh giá, ta hãy xin cho được đóng đanh tính xác thịt vào Thánh giá Chúa


IVD. Năm Sự Mừng:


16
Giuse Nguyễn Thành Trung
(Lee Nguyen)
01.666.555.398
1. Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn


17
Nguyễn văn Lưỡng
(jos.Luong90)
0974557480
2. Đức Chúa Giêsu lên Trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời


18
Maria Phạm Thị Hảo
(Maria Hao)
01647717494
3. Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần


19
Giuse Phạm Văn Hưng
(hung_hero)
0918.518.102
4. Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên Trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ


20
Đaminh Trần Văn Tam
(dom.tamtv)
016.59.93.08.08
5. Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên Trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên Nước Thiên Đàng
Hàng ngày khi cầu nguyện, mỗi thành viên đọc các kinh sau:
- Ngắm một ngắm (theo bảng phân công)
- 1 kinh Lạy Cha + 10 kinh Kính Mừng + 1 kinh Sáng Danh
- Câu than Fatima (Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa tha tội chúng con, xin gìn giữ chúng con khỏi lửa hoả ngục, xin dìu dắt mọi linh hồn lên Thiên đàng, nhất là các linh hồn cần Chúa thương xót hơn!)
- Cầu nguyện cho Giáo hội, Giáo phận, Giáo xứ, hoặc các ý chỉ cầu nguyện riêng khác.
* Lưu ý:
Nguyện kinh Đức Chúa Thánh Thần trước ngắm thứ nhất Năm Sự Vui; đọc thêm các kinh Lạy Nữ Vương + kinh Cám ơn + kinh Trông cậy sau ngắm thứ năm Năm Sự Mừng.
Mỗi thành viên cần luôn nhớ bổn phận của mình và nhắc nhau cầu nguyện hàng ngày. Tuỳ theo điều kiện, hoàn cảnh có thể đọc bất kỳ lúc nào phù hợp. Trường hợp không theo được nhóm phải thông báo kịp thời cho nhóm trưởng biết để sắp xếp người khác thay thế, đảm bảo không bị đứt đoạn tràng hạt.

Thành viên của Chuỗi nếu có thay sdt thì báo cho mình nhá :-P
Thời gian khởi động chuỗi: bắt đầu từ ngày mai 16/8
ACE trong toàn forum và đặc biệt là thành viên chuỗi có thể viết ý nguyện để chuỗi mân côi cầu nguyện hội đồng cho :D
Có thể viết tại topic này hoặc group trên facebook
Link Group trên Facebook (https://www.facebook.com/groups/343477465741264/)

tinhyeuthienchua
16-08-2012, 08:10 PM
Chúc mọi người lần hạt sốt sắng nhé !:hh: