PDA

View Full Version : Ảnh tọa đàm Tiếp sức mùa thi 2012 của sinh viên Công giáo Bui ChuThomas Đinh Khôi
10-07-2012, 09:06 AM
Tối ngày 9/7/2012, Ban truyền thông sinh viên Công giáo Bùi Chu đã tổ chức buổi tọa đàm về tiếp sức mùa thi . khách mời có anh Giuse Nguyễn tiến Đạt Trưởng liên đoàn sinh viên công giáo Việt Nam, Anh Dom Tạ Văn Thức Trưởng hội sinh viên công giáo Bùi Chu , anh Dom Nguyễn Văn Toán Trưởng nhóm sinh viên Bùi Chu Tại Thái Hà
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/532186_146590768811367_1191240894_n.jpg&size=960,720http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396643_146590805478030_1267371221_n.jpg&size=960,720http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/488042_146590842144693_1062262113_n.jpg&size=960,720http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/402928_146590872144690_1314027216_n.jpg&size=960,720http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/541662_146590908811353_37288869_n.jpg&size=960,720http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/541054_146590955478015_283195883_n.jpg&size=960,720http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/552698_146591015478009_1124048929_n.jpg&size=960,720http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/524176_146591045478006_1242242763_n.jpg&size=720,960http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/559248_146591082144669_253817391_n.jpg&size=720,960http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/540982_146591115477999_936166840_n.jpg&size=960,720http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396708_146591165477994_1789173927_n.jpg&size=960,720http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/482992_146591205477990_295536353_n.jpg&size=960,720http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/487935_146591255477985_53587497_n.jpg&size=960,720http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/547411_146591298811314_173499636_n.jpg&size=960,720http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/523715_146591322144645_728635175_n.jpg&size=960,720http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/295454_146591362144641_334161554_n.jpg&size=960,720http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/396894_146591392144638_1875033101_n.jpg&size=960,720http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/561037_146591428811301_655846937_n.jpg&size=960,720http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/547419_146591448811299_548065335_n.jpg&size=960,720http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/480489_146591495477961_1501810933_n.jpg&size=960,720http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/528867_146591535477957_659589716_n.jpg&size=960,720http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/251932_146591598811284_1902783181_n.jpg&size=960,720http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544635_146591635477947_2023765674_n.jpg&size=960,720http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/480723_146591675477943_84361003_n.jpg&size=960,720http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/315459_146591718811272_822695742_n.jpg&size=960,720http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/375614_146591765477934_1800408821_n.jpg&size=960,720http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/376476_146591785477932_1315236611_n.jpg&size=720,960http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/563424_146591805477930_824719393_n.jpg&size=720,960http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396790_146591832144594_602316874_n.jpg&size=960,720http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/531269_146591878811256_1963539793_n.jpg&size=960,720http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/532313_146591898811254_1715651251_n.jpg&size=960,720http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/208886_146591928811251_2072676198_n.jpg&size=960,720http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/428487_146591982144579_1930476121_n.jpg&size=960,720http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/396949_146592022144575_547063303_n.jpg&size=960,720http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/306543_146592075477903_44767614_n.jpg&size=720,960http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/417709_146592148811229_104484868_n.jpg&size=720,960http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/399419_146592175477893_2104238567_n.jpg&size=720,960http://a7.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/311536_146592192144558_1001570079_n.jpg&size=720,960http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/314094_146592218811222_1109257085_n.jpg&size=720,960http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/544525_146592252144552_322966437_n.jpg&size=960,720http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/599245_146592305477880_591202740_n.jpg&size=720,960