PDA

View Full Version : Tổng hợp các Nhà Thờ trong Huyện Giao Thủyvjet_Truong
23-01-2010, 10:29 PM
1 Nhà thờ (Đền Thánh Sa Châu) :
Xã Giao Châu Huyện Giao Thủy

http://i652.photobucket.com/albums/uu242/nghesyngheo/IMG_0226.jpg

2 Đền Thánh Đại Đồng
Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định

Hiện Tại

http://lh3.ggpht.com/_y8SwM1_HodM/TAHUoOFhabI/AAAAAAAACdU/p4i2EYljZjE/s640/DSC05134_800x600.JPG

Tương lai

http://lh3.ggpht.com/_y8SwM1_HodM/TBjs19lvQ3I/AAAAAAAACk0/Px7n5SkpXwM/s640/P6160561.JPG

Đền Thánh Thức Hóa Giao Thịnh - Giao Thủy - Nam Định
http://ca2.upanh.com/19.0.23682800.uvk0/wphianamnhatho.jpgGX Minh Đường - Giao Thanh - Giao Thủy - Nam Định

http://ca2.upanh.com/19.0.23682766.R2R0/201086img2502.jpg


GX Phú Thọ - Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định

http://ca9.upanh.com/19.0.23682767.2dz0/31604538823819a03ce3.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682769.gBa0/4073236989ffb6de88c2o.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682772.ol60/4073997218e9ff2291c7o.jpg


Giáo Họ Sa Nam Giao Thiện - Giao Thủy - ND

http://ca2.upanh.com/19.0.23682774.nXT0/c4c1a11cd39dbe9f87af377357c337ecnhathosanam.jpg
GX Phong Lâm Giao Thịnh - Giao Thủy - Nam Định
http://ca2.upanh.com/19.0.23682778.C320/giaoxuphonglam.jpg


GX
http://ca2.upanh.com/19.0.23682781.Kdy0/img0414.jpg


GX Ngưỡng Nhân Giao Nhân - Giao Thủy - Nam Định
http://ca2.upanh.com/19.0.23682782.Xqu0/img0434.jpg


GX Thiện Giáo Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Định

http://ca9.upanh.com/19.0.23682783.vcR0/img0592.jpg


GX Định Hải Hồng Thuận - Giao Thủy - Nam Định
http://ca2.upanh.com/19.0.23682784.SP60/img3093.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682786.8Lm0/img3095.jpg


GX Phú Ninh Giao Xuân - Giao Thủy - Nam Định

http://ca2.upanh.com/19.0.23682788.mIE0/img7164.jpg


Nhà Thờ Giáo Họ Giáo Phòng Giao Lạc - Giao Thủy - Nam Định

http://ca2.upanh.com/19.0.23682790.fpv0/img7168.jpg


Nhà Thờ Chứng Nhân Giao An - Giao Thủy - Nam Định

http://ca9.upanh.com/19.0.23682791.F6d0/img7175.jpg

GX Du Hiếu Giao Thủy - Nam Định

http://ca2.upanh.com/19.0.23682792.lj60/nhathoduhieuw.jpg

GX Quất Lâm Giao Lâm - Giao Thủy - Nam Định

http://ca2.upanh.com/19.0.23682793.AjN0/p1060488500.jpg


Các Gíao Họ Của Đền Thánh Thức Hóa

http://ca9.upanh.com/19.0.23682795.Ct0/wbachop.jpg


http://ca2.upanh.com/19.0.23682796.M2f0/wnamhoa.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682797.f5R0/wnhannhuong.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682798.slN0/wphanlong.jpghttp://ca2.upanh.com/19.0.23682801.lj60/wphuphuong2.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682802.F180/wtaylac.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682804.m3C0/wtrungnghia.jpg

http://ca2.upanh.com/19.0.23682806.4ew0/wtrungtin1.jpg

vjet_Truong
09-01-2011, 10:14 AM
GX Thuận Thành - Hồng Thuận- Giao Thủy

http://lh5.ggpht.com/_y8SwM1_HodM/TAHUmfquDXI/AAAAAAAACc0/sTGHaRpXNL0/s640/DSC05121_800x600.JPG

Các giáo Họ của GX Thuận Thành

http://lh5.ggpht.com/_y8SwM1_HodM/TAHUnOW_ivI/AAAAAAAACdA/t3ybsDLkl24/s640/DSC05127_800x600.JPG

http://lh6.ggpht.com/_y8SwM1_HodM/TAHUmKGQG1I/AAAAAAAACcs/dqRFlBpyDPU/s640/DSC05117_800x600.JPG


GX Liên Thủy (Thủy Nhai) Giao An - Giao Thủy - Nam Định
http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/images_upload/pix/Nha-tho-Giao-An-3.jpgNhà Thờ Hà Cát

Đc: Giao Thiện -Giao Thủy

http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/images_upload/pix/Nha-tho-o-ten-2.jpg


Nhà Thờ Hoành Đông
Đc :Xã Giao Thiện - Giao Thủy - Nam Địnhhttp://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/images_upload/pix/Nha-tho-Hoanh-Dong-4.jpg

http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/images_upload/pix/Nha-tho-Hoanh-Dong-5.jpg
Post thêm 1 số hình ảnh của nhà Thờ Sa Nam xã Giao Thiện


Nhà Thờ Sa Nam
http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/images_upload/pix/Nha-tho-Sa-Nam-6.jpg
http://vuonquocgiaxuanthuy.org.vn/images_upload/pix/Nha-tho-Sa-Nam-7.jpg

girl-bian91
09-01-2011, 05:44 PM
đẹp!hichic!we mh nhìu nhà thờ quá!hê hê!toàn nhà thờ đẹp thoy!

plu_ju91
09-01-2011, 07:15 PM
Ko phải tự hào đâu nhưng mà nhà thờ Thức Hóa quê em cứ phải gọi là nhất !!! hehe :-c:mk14::mk02: