PDA

View Full Version : Phóng sự ảnh: Toàn cảnh đón tiếp các thí sinh ngày 2/7/2012Thomas Đinh Khôi
03-07-2012, 07:36 AM
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/531362_143796869090757_52209194_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/320411_143796909090753_455926138_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/426945_143796962424081_1372530014_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/532160_143797029090741_304369728_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/179512_143797112424066_1065194428_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/602321_143797172424060_171392965_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/529034_143797259090718_1886714322_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/168847_143797309090713_1010528039_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524036_143797379090706_2079644394_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/575768_143797435757367_198434704_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/523950_143797489090695_2024537120_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/309451_143797539090690_922735620_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548431_143797629090681_248079506_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/376526_143797705757340_23779295_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/479804_143797772424000_1206754201_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/8041_143797812423996_206007930_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544612_143797865757324_151597736_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600308_143797932423984_994734156_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/602279_143797969090647_821310704_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/181105_143798029090641_1027060348_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/311626_143798099090634_795707993_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/166004_143798189090625_1220030360_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/319469_143798225757288_349206126_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/554211_143798292423948_756445997_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/599503_143798352423942_1271145420_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/309458_143798422423935_1252727855_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/599894_143798482423929_1627735737_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563945_143798539090590_993922319_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/251940_143798615757249_2058280740_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/481953_143798669090577_1231736872_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/529073_143798752423902_202047084_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/577220_143798829090561_261142626_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/376907_143798885757222_649267294_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/315453_143798962423881_1267891829_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/528127_143799029090541_169572274_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/208940_143799082423869_1953217123_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/528217_143799155757195_34583916_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/483039_143799229090521_1701188902_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/252786_143799292423848_1710299504_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/531314_143799352423842_2042091347_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/575846_143799422423835_1306282262_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/528880_143799475757163_1241546919_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529644_143799555757155_924644147_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/539681_143799629090481_1560407251_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/531517_143799702423807_1986369993_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/309392_143799765757134_2072496265_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/544544_143799829090461_1361795195_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/524196_143799892423788_2123420862_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534993_143799932423784_934581256_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/523785_143799972423780_166315359_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/396970_143800025757108_1882181709_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/603387_143800072423770_1746805575_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/564006_143800139090430_868996295_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/282391_143800215757089_76059316_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/552436_143800262423751_1214261598_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545338_143800322423745_1931359331_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/555422_143800399090404_306704599_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548468_143800432423734_1659679423_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/554184_143800455757065_1359445142_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/311589_143800489090395_1367000558_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/250895_143800549090389_376558557_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529633_143800615757049_1817244746_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/483105_143800709090373_756020862_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/483242_143800759090368_1765504846_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/180200_143800815757029_2010928554_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545006_143800875757023_1335403422_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/425470_143800899090354_1436444249_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/523642_143800925757018_1914285503_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/552650_143800982423679_1118777315_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548859_143801039090340_748635619_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/523813_143801112423666_2094588590_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/532429_143801172423660_2045141182_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/389095_143801262423651_1459980255_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545123_143801309090313_1779403781_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/417482_143801369090307_1310042526_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/484435_143801439090300_1491041308_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/314768_143801489090295_1434429739_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/529631_143801569090287_1331255639_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/541821_143801642423613_442322609_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/553306_143801719090272_133633672_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/582111_143801819090262_376555591_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/315415_143801932423584_814021897_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/548653_143801989090245_1624351366_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/603449_143802092423568_128607504_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/165880_143802165756894_840179134_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548176_143802222423555_761870623_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/295421_143802332423544_674225981_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548712_143802419090202_265851263_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/554229_143802482423529_642885096_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/293825_143802609090183_1598388028_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/563525_143802682423509_541159558_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/563410_143802782423499_521721164_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/548296_143802872423490_1808847647_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/599993_143802932423484_1197424476_n.jpg&size=800,600https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/552721_143803002423477_1180108705_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/417542_143803059090138_528842062_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/168893_143803139090130_1118346360_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/399323_143803259090118_1356518277_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/552572_143803365756774_161348585_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/391306_143803482423429_1768418690_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545315_143803589090085_807856616_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/425003_143803639090080_816517699_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/293890_143803692423408_436279259_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/180289_143803719090072_947260886_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/382491_143803772423400_1264050490_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/603529_143803819090062_348785857_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/313908_143803849090059_738104874_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/557065_143803882423389_1103976451_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/528196_143803935756717_1696370060_n.jpg&size=800,449https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/282288_143803982423379_701228160_n.jpg&size=800,449https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/396611_143804015756709_758158977_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/165934_143804055756705_1560365764_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/535000_143804105756700_1566187430_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/428949_143804165756694_1863288531_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/409769_143804205756690_1726440652_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/255216_143804269090017_761199597_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/205248_143804335756677_1254734813_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/205251_143804429090001_305322429_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/555721_143804472423330_1033225390_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/575597_143804532423324_1174050864_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/315470_143804602423317_1127545095_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/396690_143804679089976_1188618049_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/541826_143804759089968_508884391_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/522002_143804835756627_830804604_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/534595_143804882423289_1075718969_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/399380_143804945756616_1204364190_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/564016_143805055756605_448114279_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/582807_143805092423268_456060106_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/382413_143805165756594_2136834926_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/531622_143805209089923_789946334_n.jpg&size=800,449https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/399516_143805255756585_1761937673_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/545528_143805299089914_1735630266_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/391502_143805379089906_628068211_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/179519_143805432423234_2090549099_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/603536_143805505756560_1216348228_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/426937_143805575756553_2086998295_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/541921_143805625756548_1815951279_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/556973_143805699089874_687798340_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/391386_143805739089870_734125800_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/484069_143805819089862_1900039714_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/396142_143805879089856_62823879_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/391172_143805939089850_1904543837_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/548313_143806039089840_1174392957_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534633_143806099089834_824681178_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/179157_143806192423158_752835230_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/545033_143806282423149_937830333_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/403920_143806405756470_693066088_n.jpg&size=800,533https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/532163_143806452423132_1938586843_n.jpg&size=800,533