PDA

View Full Version : Hình ảnh Ban Phụng Vụ Tập Hát chuẩn bị Lễ TT Năm 2012Thomas Đinh Khôi
13-06-2012, 12:25 AM
Hình ảnh Ban Phục Vụ Tập Hát chuẩn bị Lễ TT Năm 2012

https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/578209_305579582864964_597131314_n.jpg&size=640,480
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/545032_305579709531618_394433818_n.jpg&size=640,480
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/412608_305579872864935_872641906_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/165875_305579872864935_872641906_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/177495_305580619531527_751055557_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/206155_305580619531527_751055557_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/177969_305581222864800_791842243_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/600918_305581222864800_791842243_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/456923_305581946198061_399610981_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/292162_305581946198061_399610981_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/456914_305582782864644_637193209_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/166019_305582782864644_637193209_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/412601_305583302864592_971818189_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/540477_305583302864592_971818189_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/470642_305583752864547_1088467089_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/250929_305583752864547_1088467089_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/471788_305584006197855_1142834277_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/547148_305584006197855_1142834277_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/457830_305584589531130_516044792_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/248157_305584589531130_516044792_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/470621_305585392864383_1600511147_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/533404_305585392864383_1600511147_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/471939_305586326197623_998112447_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/578296_305586326197623_998112447_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/410947_305586736197582_181854197_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/251917_305586736197582_181854197_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/412073_305587289530860_644931708_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/578317_305587289530860_644931708_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/471476_305587406197515_1589630299_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/303535_305587406197515_1589630299_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/457659_305587522864170_131052190_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/534431_305587522864170_131052190_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/335951_305587652864157_550624947_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/598410_305587652864157_550624947_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/456600_305587786197477_872009345_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/581112_305587786197477_872009345_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/169238_305587906197465_1071687449_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600676_305587906197465_1071687449_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/471401_305588032864119_1183079988_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/600297_305588032864119_1183079988_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/178015_305588119530777_1550511776_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/543517_305588119530777_1550511776_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/416218_305588196197436_1735553332_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/403470_305588196197436_1735553332_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc7/411700_305588306197425_546281603_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-prn1/522754_305588306197425_546281603_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/470244_305588476197408_566034386_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/224965_305588476197408_566034386_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/178702_305588739530715_1729230407_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/550596_305588739530715_1729230407_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/177170_305589129530676_956557191_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/542926_305589129530676_956557191_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/413919_305589416197314_1920915951_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/185046_305589416197314_1920915951_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/470356_305589799530609_105372420_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/540646_305589799530609_105372420_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/456834_305590052863917_1268338777_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/537473_305590052863917_1268338777_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/469628_305590266197229_384448279_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-snc6/223943_305590266197229_384448279_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/412054_305590436197212_1717043333_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/319725_305590436197212_1717043333_n.jpg&size=2048,1536
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/470927_305590789530510_1212387864_o.jpg&smallsrc=https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash3/521430_305590789530510_1212387864_n.jpg&size=2048,1536