PDA

View Full Version : Tỉnh Dòng ĐaMinh - Tiếp Sức Mùa Thi 2012Phạm Văn Quân
24-05-2012, 12:07 PM
Chương trình Tiếp Sức Mùa Thi 2012

https://lh3.googleusercontent.com/-2xBWdTimpmo/T7tdr20XS_I/AAAAAAAAAO4/ZLk_u1m-gx8/s940/Tiep+suc+mua+thi+2012_gui+web+tinh+dong1.jpg

Bản thông tin đăng ký

https://lh4.googleusercontent.com/-ljnXm8iM6Vc/T7ta2Ed79NI/AAAAAAAAAOE/RCtRfk19Y3k/s1154/Tiep+suc+mua+thi+2012_mau+dang+ky-page-001.jpg

Danh sách đăng ký ở tập thể

https://lh6.googleusercontent.com/-VNBces2IWPI/T7ta17Psv6I/AAAAAAAAAOA/oK8qmpZHpSc/s1631/Tiep+suc+mua+thi+2012_danh+sach+dang+ky-page-001.jpg