PDA

View Full Version : Hình ảnh ngày chầu Giáo Xứ Quần Vinh.domkhactuan
15-05-2012, 01:31 PM
Khấu đầu, khấu đấu bái lạy Ngôi Cha......Những bài hát ca ngợi Ngôi Ba Thiên Chúa đã mở đầu khai mạc ngày Chầu Thánh Thể giáo xứ Quần Vinh. Tháng năm về cũng là tháng dâng hoa kính Đức Mẹ, thật vinh dự cho giáo xứ Quần Vinh được Chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận vào Chúa Nhật V Phục Sinh. Với truyền thống hằng năm dâng hoa kính Đức Mẹ vào ngày Chầu giáo xứ, năm nay giáo xứ Quần Vinh cũng tổ chức dâng hoa kính Đức Mẹ với sự tham gia đồng tiến hoa của 13 hội hoa đến từ Giáo Xứ Rạng Đông và Giáo Xứ Quần Vinh. Các hội hoa đã dâng lên Mẹ Maria những bông hoa tươi thắm cùng với tấm lòng của người con thảo hiếu dâng lên Mẹ.

Ngôi thánh đường giáo xứ Quần Vinh đã trở nên trang nghiêm và sốt sắng bởi sự hiện diện đông đủ bà con giáo dân từ các giáo xứ trong và ngoài giáo hạt về tham dự ngày chầu. Và hơn thế nữa là sự hiện diện của 37 cha trong Giáo Phận về cùng dâng thánh lễ đồng tế tại Giáo Xứ Quần Vinh.

Hình ảnh dâng hoa kính Đức Mẹ
http://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG173.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG170.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG168.jpgCác hội hoa trong Miền Quần Vinh Dâng hoa ngày chầu Giáo Xứ Quần Vinh.http://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG154.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG157.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG160.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG159.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/IMG174.jpgThánh lễ đồng tế 37 Cha trong và ngoài Giáo Hạthttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/CIMG0061.jpgLinh Mục Giuse Phạm Quốc Vương đọc Tin Mừng .http://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/CIMG0067.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/CIMG0070.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/CIMG0080.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/CIMG0071.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/CIMG0074.jpghttp://i1061.photobucket.com/albums/t474/tuanvuong17/CIMG0072.jpg