PDA

View Full Version : Thông báo lịch sinh hoạt tháng 5 của nhóm SVCG Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ NhấtanhtienBC
10-05-2012, 11:09 AM
HỘI SINH VIÊN CÔNG GIÁO BÙI CHU
NHÓM SVCG HẠT LẠC ĐẠO - LIỄU ĐỀ - QUỸ NHẤT

Thông báo lịch sinh hoạt tháng 5 của nhóm SVCG Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất

Thân mời ACE nhóm SVCG Hạt Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất!

Đến tham dự buổi sinh hoạt của nhóm chúng ta.

Vào lúc 8h00, sáng thứ 7, ngày 12/5/2012.
Tại tầng 3 nhà giáo lý - Giáo Xứ Thái Hà.

Để bàn về chương trình may áo lần thứ nhất và chương trình Tiếp Sức Mùa Thi Năm 2012 của nhóm chúng ta.

Trong khi sinh hoạt chúng ta có tập cử điệu và cuối buổi sinh hoạt chúng ta cầu nguyện cho tất cả ACE trong nhóm chúng ta đang thi và chuẩn bị bước vào kỳ thi đạt kết quả tốt nhất.

Lưu ý: Khi đi ACE mang tiền đi để đăng ký may áo với BĐH nhé! giá áo là 70k/chiếc.

ACE cố gắng sắp xếp thời gian đến sinh hoạt đầy đủ và đúng giờ nhé!T/M Ban Điều Hành Nhóm SVCG Hạt
Lạc Đạo - Liễu Đề - Quỹ Nhất

Trưởng Nhóm
Phanxicô xavie Nguyễn Văn Tú