PDA

View Full Version : Trung Tâm Mục Vụ GP Thái Bình Thật Nguy Nga Tráng Lệ:hungnghiadenthanh
06-05-2012, 10:45 PM
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%202.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%203.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%204.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/H%C3%ACnh%205.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%206.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%207.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%208.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%209.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%2010.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%2011.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%2012.jpg
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%2013.jpg

Phạm Văn Quân
06-05-2012, 11:43 PM
http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%202.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%203.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%204.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/H%C3%ACnh%205.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%206.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%2013.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%2012.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%2011.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%2010.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%209.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/Hinh%208.jpg

http://giaophanthaibinh.org/upload/fck_images/hinh%207.jpg

dom.tamtv
07-05-2012, 07:41 AM
trông thật hoành tráng nhề, hy vọng sớm được chiêm nghiệm hình ảnh thực của trung tâm mục vụ này :D