PDA

View Full Version : GIÁO HỌ CHỨNG NHÂN- xứ THANH THỦY sau 15 năm thành lập.khuccamta.minhhai
02-05-2012, 10:32 AM
0
CHỨNG NHÂN: một giáo họ nhỏ là con ut cua đại gia đình miền ĐẠI ĐỒNG. sau 15 năm thanh lập do GIÁM MỤC: VŨ DUY NHẤT làm phép đất, nawm1996 đến nay giáo họ đã xây dựng được một thánh đường kiên cố và nhà giáo lý nho nhỏ, một nhà viếng mình thánh. hy vọng giáo họ nhỏ bé sẽ tiếp tục lớn mạnh hơn về tinh thần phục vụ và lòng tín thác vào tình yêu THIÊN CHÚA.tất cả những gì giáo họ đã làm được thời gian qua tất cả do CHÚA đã quan phòng và che chở cho giáo họ.