PDA

View Full Version : Tập San Anh Sao Giáo Xứ Quần Cốngduynhan.qc
27-04-2012, 08:57 PM
Chuyện Tình Giêsu

Tình yêu Thiên Chúa cao vời
Yêu người trần thế, chết vì tình yêu
Vì yêu Chúa đã hạ mình
Hạ sinh trần thế sống đời lầm than
Vì yêu Chúa đã chịu mình
Đội vòng gai nhọn, chịu từng đòn gai
Vì yêu Chúa đã hy sinh
Vác cây thánh giá lên đồi Canvê
Vì yêu Chúa đã giang tay
Treo trên thập giá máu đào chứa chan
Giêsu vì yêu thế nhân
Chết trên thánh giá, chuộc tội muôn dân
Đời con nhỏ bé đơn sơ
Làm sao đáp trả tình yêu của Ngài
Chỉ xin được bước cùng Ngài
Theo Ngài con vác thập tự đời con

Antôn Phạm Văn Nam
Giao họ Nhà Xứ