PDA

View Full Version : Biên bản Hội Nghị Thường Niên kỳ I/2012 HĐGMVNhungnghiadenthanh
13-04-2012, 04:28 PM
Biên bản Hội Nghị Thường Niên kỳ I/2012 HĐGMVN


http://svbuichu.com/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/GMVNGHCGTG_Thumb_35564.png (http://svbuichu.com/Images/News/TinTucGiaoHoiVietNam/GMVNGHCGTG_Full_35564.png)
http://hdgmvietnam.org/Images/Editor/GHCG-VietNam/Bien%20ban%20HNTN%20ky%20I-2012.jpg

Hội đồng Giám mục Việt Nam

hungnghiadenthanh
14-04-2012, 01:50 PM
http://www.giaophanthanhhoa.org/uploads/imgnews/origin/1334325904.jpg