PDA

View Full Version : Video hình ảnh các cha giáo phận Bùi Chutuongnamxu
12-04-2012, 11:28 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=324UeCpwJr0

tuongnamxu
14-04-2012, 09:11 PM
Bác nào nhận ra cha xứ của mình pm cái nhé, các cha sắp chuyển xứ vào các ngày 18,19,20 và 21 tháng 4
xin anh em hợp ý cầu nguyện cho các ngài nhé