PDA

View Full Version : Diễn đàn Giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng (http://denthanhdaidong.com/forum)dinhvantu
05-04-2012, 04:50 PM
Thông báo
Hiện tại giáo xứ Đền Thánh Đại Đồng đã phát triển xây dựng forum nhưng lượng thành viên tham gia vào forum rất ít dẫn đến tình trạng forum lập ra nhưng lại không có bài viết. Nay ban quản trị cần thêm thành viên để duy trì hoạt động của website và forum. Nếu quy vị và các bạn những người thực sự có tâm huyết muốn đóng góp 1 phần công sức để xây dựng website và forum giáo xứ nhà đặc biệt là các bạn sinh viên và giới trẻ xin hãy gửi thông tin đăng ký vào ban quản trị.

Yêu cầu:
- Biết sử dụng máy vi tính và tin học văn phòng
- Ưu tiên những người học công nghệ thông tin hoặc biết về website

Nội dung đăng ký:
Họ và tên:
Tên thánh:
Số điện thoại:
Địa chỉ liên hệ:
Níck yahoo:
Email:

Hình thức đăng ký:

1. Gửi thông tin tai mục bình luận của bài viết này
2. Gửi qua địa chỉ email: banquantri@denthanhdaidong.com
3. Gửi Nội dung theo đường link tại website: http://denthanhdaidong.com/thong-bao...-va-forum.html (http://denthanhdaidong.com/thong-bao-thiep-moi-thu-moi/thong-bao/thong-bao-tuyen-mod-smod-admin-quan-tri-website-va-forum.html)

toiyeutudo
06-04-2012, 11:55 AM
tại cái tít đền thánh nó to quá!! hiiiiiiiiiiiiii! Đổi thành giáo xứ Đại Đồng thôi hợp hơn đó bạn!

dinhvantu
07-04-2012, 11:27 PM
hi có gì đâu chữ Đền Thánh đặt ở giữa rồi đỡ to rồi đấy