PDA

View Full Version : Bài Giáo lý Cộng đồng Tuần 116 CN 18/03/2012Phạm Văn Quân
20-03-2012, 02:58 PM
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

Tuần 116 – Chúa Nhật ngày 18/03/2012
Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, câu 411- 414


Phần Toát yếu
411. H. Làm thế nào xã hội bảo đảm được công bằng xã hội? (Sách GLCG số 1928-1933; 1943-1944)
T. Xã hội bảo đảm công bằng xã hội khi tôn trọng phẩm giá/ và những quyền lợi con người;/ đó chính là mục đích thực sự của xã hội./ Ngoài ra,/ xã hội tìm kiếm công bằng xã hội,/ là điều liên hệ đến công ích/ và việc thực thi quyền hành,/ khi xã hội tạo điều kiện để các hiệp hội/ và các cá nhân đạt được những gì thuộc về quyền lợi của họ.

412. H. Đâu là nền tảng sự bình đẳng giữa người với người? (Sách GLCG số 1934-1935; 1945)
T. Mọi người đều được hưởng sự bình đẳng về phẩm giá/ và những quyền lợi căn bản,/ vì họ được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa duy nhất/ và được phú cho một linh hồn có lý trí./ Họ có chung một bản tính/ và một nguồn gốc,/ và trong Đức Kitô là Đấng Cứu Độ duy nhất,/ được mời gọi chung hưởng hạnh phúc với Thiên Chúa.

413.H. Chúng ta đánh giá những bất bình đẳng giữa con người như thế nào? (Sách GLCG số 1936-1938; 1946-1947)
T. Có những sự bất bình đẳng về mặt kinh tế/ và xã hội ảnh hưởng trên hàng triệu con người./ Những bất bình đẳng này mâu thuẫn cách công khai với Tin Mừng/ và đối nghịch với công bằng,/ với phẩm giá con người và với hoà bình./ Nhưng cũng có những khác biệt giữa con người,/ do những nhân tố khác nhau thuộc kế hoạch của Thiên Chúa./ Thật vậy,/ Thiên Chúa muốn rằng/ mỗi người nhận được từ những người khác cái gì mình cần,/ và những ai có những "nén bạc" đặc biệt,/ nên chia sẻ với những người khác./ Những sự khác biệt này khuyến khích/ và nhiều khi bắt buộc con người/ phải sống hào hiệp,/ nhân từ và chia sẻ./ Chúng cũng thúc đẩy các nền văn hoá làm phong phú lẫn nhau.

414. H. Tình liên đới nhân loại được biểu lộ như thế nào? (Sách GLCG số 1939-1942; 1948)
T. Xuất phát từ tình huynh đệ nhân bản và Kitô giáo,/ tình liên đới trước hết/ được biểu lộ trong việc phân phối hợp lý các của cải,/ trong việc trả lương lao động một cách công bằng/ và trong việc dấn thân/ cho một trật tự xã hội công bằng hơn./ Nhân đức liên đới/ thực hiện việc chia sẻ các của cải tinh thần của đức tin,/ điều này còn quan trọng hơn là chia sẻ các của cải vật chất.