PDA

View Full Version : Bài Giáo lý Cộng đồng Tuần 113 CN 26/02/2012Phạm Văn Quân
26-02-2012, 01:05 PM
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

Tuần 113 – Chúa Nhật ngày 26/02/2012

Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, câu 401- 404

Phần Toát yếu401. H. Chiều kích xã hội của con người là ở chỗ nào? (Sách GLCG số 1877-1880; 1890-1891)
T. Con người không những được kêu gọi/ theo từng cá nhân để hưởng hạnh phúc,/ nhưng còn có một chiều kích xã hội,/ tạo thành một yếu tố căn bản của bản chất cũng như ơn gọi của mình./ Thật vậy,/ tất cả mọi người đều được kêu gọi/ đến một cùng đích chung là chính Thiên Chúa./ Có một sự tương tự nào đó/ giữa sự hiệp thông các Ngôi Vị Thiên Chúa/ với tình huynh đệ mà con người phải thiết lập với nhau,/ trong chân lý và tình yêu./ Tình yêu đối với tha nhân/ không thể tách rời khỏi tình yêu đối với Thiên Chúa.

402. H. Đâu là mối tương quan giữa cá nhân với xã hội? (Sách GLCG số 1881-1882; 1892-1893)
T. Nguyên lý,/ chủ thể và mục đích của tất cả các định chế xã hội phải là con người./ Một số xã hội,/ chẳng hạn như gia đình/ và cộng đồng dân sự,/ rất cần thiết cho con người./ Các hiệp hội khác cũng hữu ích cho con người,/ cả trên bình diện quốc gia/ cũng như trên bình diện quốc tế,/ nhưng phải tôn trọng nguyên tắc hỗ trợ.

403. H. Nguyên tắc hỗ trợ là gì? (Sách GLCG số 1883-1889; 1894)
T. Nguyên tắc này có ý nghĩa là một xã hội ở cấp độ cao hơn/ không được thâu tóm các phận vụ thuộc xã hội ở cấp độ thấp hơn,/ và cướp mất thẩm quyền của xã hội cấp thấp này./ Đúng hơn,/ xã hội cấp cao phải nâng đỡ xã hội cấp thấp/ trong trường hợp cần thiết.

404. H. Một cuộc chung sống đích thực giữa người với người còn đòi buộc điều gì khác nữa? (Sách GLCG số 1886-1889; 1895-1896)
T. Cuộc sống đích thực này đòi buộc phải tôn trọng sự công bằng,/ và bậc thang đúng đắn của các giá trị,/ do đó,/ các chiều kích thể lý/ và bản năng phải lệ thuộc các chiều kích nội tâm và tinh thần./ Đặc biệt,/ nơi nào tội lỗi làm băng hoại môi trường xã hội,/ phải kêu gọi sám hối tâm hồn/ và kêu cầu đến ân sủng của Thiên Chúa,/ để có được những thay đổi xã hội/ hầu thực sự phục vụ cho mỗi con người/ và toàn bộ con người./ Đức ái là điều răn cao cả nhất mang tính xã hội,/ vì đòi buộc sự công bằng/ và giúp thực hiện sự công bằng.

Phạm Văn Quân
27-02-2012, 02:39 AM
Diễn đàn nhà mình có đến hàng nghìn lượt truy cập mỗi ngày, mà ngay cả đến Topic Giáo lý hữu ích như thế này cũng bị bỏ quên. Thật là nản...........