PDA

View Full Version : Danh ngôn các ThánhPhạm Văn Quân
06-02-2012, 11:40 AM
Ma quỉ mạnh hơn con người, nhưng nó lại yếu hơn một người kitô-hữu. Khi bị cám dỗ, chúng ta hãy nhớ rằng ma quỉ đang tìm cách tấn công Chúa ở trong chúng ta.

(Cha E. Lecomte, S.S.S.)

Cùng chia sẻ và cầu nguyên nha các bạn...