PDA

View Full Version : Bài Giáo lý Cộng đồng Tuần 110 CN 05/02/2012Phạm Văn Quân
05-02-2012, 02:57 PM
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

Tuần 110 – Chúa Nhật ngày 05/02/2012
Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, câu 389 - 391

Phần Toát yếu389. H. Các ơn Chúa Thánh Thần là gì? (Sách GLCG số 1830-1831; 1845)
T. Các ơn Chúa Thánh Thần là những xu hướng thường xuyên/ giúp cho con người dễ dàng tuân theo những soi sáng của Thiên Chúa./ Có bảy ơn Chúa Thánh Thần:/ ơn khôn ngoan,/ ơn thông minh,/ ơn biết lo liệu,/ ơn can đảm,/ ơn hiểu biết,/ ơn đạo đức và ơn kính sợ Thiên Chúa.

390. H. Những hoa trái của Chúa Thánh Thần là gì? (Sách GLCG số 1832)
T. Những hoa trái của Chúa Thánh Thần là những điều thiện hảo/ được hình thành trong chúng ta/ như hoa quả đầu mùa của vinh quang vĩnh cửu./ Truyền thống Hội Thánh kể ra mười hai hoa trái của Chúa Thánh Thần:/ là "Bác ái,/ hoan lạc,/ bình an,/ kiên nhẫn,/ quảng đại,/ nhân từ,/ từ tâm,/ khoan dung,/ trung tín,/ khiêm nhu,/ tiết độ và khiết tịnh" (Gl 5,22-23).

391. H. Để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, chúng ta phải làm gì? (Sách GLCG số 1846-1848; 1870)
T. Để đón nhận lòng thương xót của Thiên Chúa,/ chúng ta phải nhìn nhận và thống hối các tội lỗi của mình./ Chính Thiên Chúa,/ qua Lời và Thánh Thần của Ngài,/ giúp chúng ta thấy rõ tội lỗi của mình,/ ban cho chúng ta lương tâm ngay thẳng/ và niềm hy vọng vào ơn tha thứ.