PDA

View Full Version : Bài Giáo lý Cộng đồng Tuần 109 CN 29/01/2012Phạm Văn Quân
29-01-2012, 07:43 PM
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

Tuần 109 – Chúa Nhật ngày 29/01/2012
Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, câu 384 - 388


Phần Toát yếu


384. H. Các nhân đức đối thần là gì? (Sách GLCG số 1812-18313; 1840-1841)
T. Các nhân đức đối thần là những nhân đức/ có chính Thiên Chúa là nguồn gốc,/ động lực và đối tượng trực tiếp./ Các nhân đức này được phú bẩm trong con người/ cùng với ân sủng thánh hoá,/ giúp con người có khả năng sống trong tương quan với Thiên Chúa Ba Ngôi./ Các nhân đức đối thần tạo nền móng/ và động lực cho hành vi luân lý của người Kitô hữu,/ làm sinh động các nhân đức nhân bản./ Các nhân đức này là bảo chứng cho sự hiện diện và hoạt động của Chúa Thánh Thần/ trong các năng lực của con người.

385. H. Các nhân đức đối thần là những nhân đức nào? (Sách GLCG số 1813)
T. Các nhân đức đối thần gồm có đức tin,/ đức cậy và đức ái.

386. H. Đức tin là gì? (Sách GLCG số 1814-1816; 1842)
T. Đức tin là nhân đức đối thần/ nhờ đó chúng ta tin vào Thiên Chúa/ và tất cả những gì Ngài đã mạc khải cho chúng ta/ và những gì Hội Thánh dạy chúng ta tin,/ bởi vì Thiên Chúa là chính Chân lý./ Nhờ đức tin,/ con người phó thác bản thân mình/ một cách tự do cho Thiên Chúa. Vì thế người tin tìm hiểu biết/ và tìm thi hành ý muốn của Ngài,/ vì "đức tin hoạt động nhờ đức ái" (Gl 5,6).

387. H. Đức cậy là gì? (Sách GLCG số 1817-1821; 1843)
T. Đức cậy là nhân đức đối thần/ nhờ đó chúng ta khao khát/ và mong chờ Thiên Chúa ban cho chúng ta đời sống vĩnh cửu/ là hạnh phúc của chúng ta,/ khi tin tưởng vào các lời hứa của Đức Kitô/ và cậy dựa vào ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần,/ để xứng đáng hưởng đời sống vĩnh cửu/ và để kiên trì cho đến hết cuộc đời.

388. H. Đức ái là gì? (Sách GLCG số 1822-1829; 1844)
T. Đức ái là nhân đức đối thần/ nhờ đó chúng ta yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự,/ và vì yêu mến Thiên Chúa,/ chúng ta yêu thương người khác như chính mình./ Chúa Giêsu lấy đức ái làm điều răn mới,/ là sự viên mãn của Lề Luật./ Đức ái là "mối dây liên kết tuyệt hảo" (Cl 3,14),/ là nền tảng của các nhân đức khác/ mà nó làm cho sinh động,/ gợi hứng và phối hợp./ Không có đức ái,/ "tôi chẳng là gì cả/ và chẳng có ích cho tôi" (1Cr 13,1-3).