PDA

View Full Version : Bài Giáo lý Cộng đồng Tuần 105 CN 01/01/2012Phạm Văn Quân
29-01-2012, 06:17 PM
GIÁO LÝ CỘNG ĐỒNG

Tuần 105 – Chúa Nhật ngày 01/01/2012
Sách Toát Yếu Giáo Lý Công Giáo, câu 370 - 373

Phần Cộng đồng370. H. Các đam mê là gì? (Sách GLCG số 1762-1766; 1771-1772)
T. Đam mê là những cảm xúc,/ những chuyển biến hay những rung động của sự nhạy cảm/ - đó là những yếu tố tự nhiên của tâm lý con người/ - chúng thúc đẩy con người hành động/ hay không hành động,/ theo điều được cảm nhận là tốt hoặc xấu./ Những đam mê căn bản là yêu và ghét,/ ước muốn và sợ hãi,/ vui buồn và phẫn nộ./ Đam mê quan trọng nhất là tình yêu,/ được hấp dẫn bởi điều thiện./ Người ta chỉ yêu điều thiện hảo,/ hoặc điều thiện hảo thực sự/ hoặc là điều người ta tưởng là thiện hảo.

371. H.Xét về khía cạnh luân lý, đam mê tốt hay xấu? (Sách GLCG số 1767-1770; 1773-1775)
T. Vì là những rung động của sự nhạy cảm,/ đam mê tự chúng không tốt/ và cũng chẳng xấu. Đam mê tốt khi đưa đến những hành động tốt,/ và là xấu trong trường hợp nghịch lại./ Các đam mê có thể được thăng hoa thành các nhân đức/ hay thoái hoá thành các thói xấu.

372.H. Lương tâm là gì? (Sách GLCG số 1776-1780; 1795-1797)
T. Hiện diện trong sâu thẳm lòng người,/ lương tâm là một phán đoán của lý trí,/ vào đúng lúc,/ thúc đẩy con người làm lành lánh dữ./ Nhờ lương tâm,/ con người nhận thức được phẩm chất luân lý của một hành vi/ sẽ làm hay đã làm,/ và đảm nhận trách nhiệm về hành vi đó./ Khi lắng nghe tiếng nói của lương tâm,/ người khôn ngoan có thể nghe được tiếng Thiên Chúa nói với mình.

373. H. Phẩm giá con người đòi buộc điều gì đối với lương tâm? (Sách GLCG số 1780-1782; 1798)
T. Phẩm giá con người đòi hỏi sự ngay chính của lương tâm,/ có nghĩa là lương tâm phải phù hợp với cái gì là đúng/ và tốt theo lý trí và Lề luật của Thiên Chúa./ Căn cứ vào phẩm giá nhân vị đó,/ con người không thể bị ép buộc phải hành động nghịch lại với lương tâm mình,/ cũng như không thể bị ngăn cản,/ trong các giới hạn của công ích,/ hành động theo lương tâm mình,/ nhất là trong lĩnh vực tôn giáo.