PDA

View Full Version : Chương trình đón xuân 2012 - sinh viên thịnh longdom.tamtv
16-01-2012, 12:18 AM
Hội Sinh Viên Công Giáo Bùi Chu –
Nhóm Sinh Viên Thịnh Long


CHƯƠNG TRÌNH ĐÓN XUÂN 2012
SINH VIÊN CÔNG GIÁO THỊNH LONG

I. CHỦ ĐỂ: “ VỀ ĐÂY YÊU THƯƠNG ”

II. BÀI HÁT CHỦ ĐỀ: “ VỀ ĐÂY YÊU THƯƠNG ”

III. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM


Thời gian: Từ 7h00 đến 22h00 ngày thứ 7 (21/01/2012)
( Tức ngày 28/12/2011, tân mão)

Địa điểm : Nhà thờ Giáo xứ Thịnh Long


CHƯƠNG TRÌNH TỔNG QUÁT


07h00 – 07h30: Đón tiếp & tập trung
07h30 – 11h00: Chia sẻ,giao lưu, hướng nghiệp
11h00 – 11h30: Nghỉ ngơi,chuẩn bị ăn trưa
11h30 – 13h30: Ăn trưa,nghỉ trưa
13h30 – 14h00: Tập trung,phổ biến và chia nhóm đi thăm
14h00 – 18h00: Đi thăm hỏi theo nhóm
18h00 – 18h45: Chầu Thánh Thể
19h00 – 20h00: Thánh lễ
20h00 – 21h00: Nghi thức và lửa trại
21h00 – 21h30: Cầu nguyện Taize’
22h00 : Kết thúc.

Thịnh Long, ngày 2/01/2012


BAN TỔ CHỨC

ducthuanhaiphong
18-01-2012, 10:21 PM
anh tam truong sv thinh long ha

hung_hero
20-01-2012, 10:53 AM
Ông Tam này chơi lẻ, chẳng mời anh em gì cả! Chúc anh em vui và một chương trình thành công!