PDA

View Full Version : Noel hoành tráng bạn có biết ?pil_ket
12-01-2012, 05:43 PM
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1es611EQEDk

trachpro
16-01-2012, 06:22 PM
Trại đẹp :D. Có những nét tương đồng với Xuân Dục mình :D