PDA

View Full Version : Hòa bình trong máng cỏMariaHao
19-12-2011, 06:27 PM
Thuở ấy người Trung Hoa chưa biết cách lùa chim sẻ
Hoa Kỳ chưa có bang Georgia cho người trồng lạc sản xuất bom neutron.
Nếu như Chúa chọn Israel thời nay giáng thế,
Chắc Người sẽ bị sen đầm mang B-52 đến dội bom.
Một nghìn chín trăm bảy mươi tám năm
Trái đất vẫn chưa đủ chăn
Bò lừa nay không còn dư hơi ấm áp
Những tên vua Hêrốt
Vẫn ngự trị ở Hoa Kỳ, Trung Hoa, Do Thái, Kampuchia…
Gần hai nghìn năm từ thuở Chúa sinh ra
Những ông vua Ba Tư
Không còn tìm đến Người theo vì sao dẫn dắt.
Vua Ba Tư đang giết dân mình
Bằng xe tăng Hoa Kỳ, bằng đạn Bắc Kinh, bằng dao Tây Ðức.
Nơi hang BêLem xưa, người ta đang diễn tập chiến tranh
Tôi hát lên cho máng cỏ yên lành
Ðêm Noel ở Việt Nam, tôi tiễn người yêu đi bộ đội
Bên tiếng Thiên thần xướng ca, tiếng mục đồng quỳ gối,
Là bản tình ca tôi hát giữa mùa đông
Hoà bình trong máng cỏ, hòa bình cho non sông.
Cho người yêu tôi đi đường khỏi lạc,
Cho viên đạn bắn vào đầu kẻ cướp,
Cho trẻ thơ không phải sinh ra ngoài đồng hay trong hố bom
Tôi đắp cho mình một máng cỏ con con
Với bản tình ca thì thầm se sẻ
Xin cầu chúc những hài nhi giáng thế
Ðược lớn lên đứng thẳng làm người…
Ơi bản Gloria… bài tình ca tôi hát một thời
Ðức Bà ẵm Chúa Hài Ðồng
Và tôi ẵm trái tim mình đi tìm máng cỏ.
Tôi tìm đến người trai Việt Nam cạnh biên thùy súng nổ.
Gần suốt tuổi con gái mà lửa đạn vẫn còn sôi
Hòa bình cho máng cỏ, hòa bình cho dân tộc tôi
Hỡi tất cả người ngay lành dưới thế !Lê Thị Kim
(Trích trong Tạp chí Đứng Dậy – số Noel 1978)