PDA

View Full Version : Dã quỳ dâng Chúa hài nhiMariaHao
01-12-2011, 01:08 PM
Vạt Dã Quỳ
Nở hoa vàng óng
Gió rì rào
Những chiếc lá
Mùa thu
Bên Dòng Đa Dâng
Những bông Dã quỳ vàng
Thì thào nói chuyện
Nước xô vào
Những tảng đá
Chúa năm xưa đã
Giáng sinh
Vào mùa đông giá
Khi mùa thu vừa đi qua
Cao nguyên bây giờ
Cơn rét lạnh người
Chúa vẫn sinh ra
Giữa những người
Nghèo khó
Những em bé Kơho
Hái những bông Dã quỳ vàng
Dâng kính Hài Nhi
Cung bái Giêsu
Dòng Đa Dâng
Hai bờ mương
Nở rộ Dã quỳ vàng
Những em bé vùng cao
Và Giêsu cười nhân hậu…


Sưu tầm