PDA

View Full Version : Lịch Phụng vụ giáo phận Bùi Chu 2012tuongnamxu
29-11-2011, 05:07 PM
Lịch Phụng Vụ Giáo Phận Bùi Chu
Năm 2011-2012https://lh5.googleusercontent.com/_fL50uUKE-Xk/TVucPvirrBI/AAAAAAAACtI/Dqjjz1u00ds/s640/DSC04559.JPG
Nhà thờ chính tòa Bùi ChuTháng Giêng
Tháng Kính Thánh Gia Thất


Ý cầu nguyện
Ý chung: Cầu cho những nạn nhân của các thảm họa thiên nhiên nhận được sự trợ giúp về tinh thần và vật chất để xây dựng lại cuộc sống của mình.
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho sự cống hiến của các Ki-tô hữu vì nền hòa bình là dịp để làm chứng cho danh Đức Ki-tô trước những người thiện chí.

1 . Chúa Nhật đầu tháng, cuối tuần bát nhật Giáng Sinh
----Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, lễ trọng
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao
----Giáo xứ Trung Lao và Thánh Mẫu chầu Thánh Thế.

3. Thứ Ba
----Thánh Danh Chúa Giê-su
----Chuẩn xứ Trung Phương chầu Thánh Thể

8. Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, lễ trọng
---- Giáo xứ Giáp Phú, Hai Giáp và Liên Phú chầu Thánh Thể

15. Chúa Nhật II Thường Niên
---Giáo xứ Cốc Thành, Du Hiếu và Quần Cống chầu Thánh Thể

22. Chúa Nhật III Thường Niên
----Giáo xứ Dương A, Định Hải và Giáp Năm chầu Thánh Thể

23. Thứ Hai: Mùng 1 tết Nguyên Đán Nhâm Tình
----Kính thờ Đức Chúa Con, Cầu Bình An cho Năm Mới
24. Thứ Ba: Mùng 2 tết nguyên đán
----Kính thờ Đức Chúa Con, Kính nhớ Tổ Tiên
25. Thứ Tư: Mùng 3 tết nguyên đán
----Kính thờ Đức Chúa Thánh Thần, Thánh hóa công ăn việc làm

29. Chúa Nhật IV Thường Niên
----Giáo xứ An Phú, Nam Phương và Trực Chính chầu Thánh Thể


Tháng Hai
Tháng Thánh Hóa công ăn việc làm

Ý cầu nguyện
Ý chung: cầu cho tất cả mọi người có được nguồn nước dồi dào và những nguồn tài nguyên thiết yếu khác cho cuộc sống hằng ngày.
Ý truyền giáo: cầu xin Chúa nâng đỡ những nỗ lực của các nhân viên y tế đang chăm sóc các bệnh nhân và những người già cả tại các vùng nghèo khổ nhất Thế giới.

5. Chúa Nhật Đầu tháng và V Thường Niên
----Giáo xứ Cát Xuyên, Hoành Đông và chuẩn xứ Trại Đáy chầu Thánh thể

12. Chúa Nhật VI Thường Niên
----Giáo xứ Hoành Nhị, Liêu Ngạn và Thịnh Long chầu Thánh Thể

19. Chúa Nhật VII Thường Niên
----Giáo xứ Kiên Chính, Trung Thành và chuẩn xứ Thuần Hậu chầu Thánh thể

22. Thứ tư: Lễ tro
----Buộc giữ chay và kiêng thịt

26. Chúa Nhật I Mùa Chay
----Giáo xứ Nghiã Dục và Phú Thọ chầu Thánh thểTháng Ba
Thánh kính thánh cả Giuse

Ý cầu nguyện
Ý chung: cầu cho toàn thể thế giới nhận ra sự đóng góp của phụ nữa đối với sự phát triển của xã hội
Ý truyền giáo: Cầu xin Chúa Thánh Thần ban ơn kiên tâm bền chí cho những ai đang phải gánh chịu nạn kỳ thị chủng tộc, bị ngược đãi vì danh Chúa Ki-tô, đặc biệt tại Á Châu


4. Chúa Nhật Đầu tháng và II Mùa Chay
----Giáo xứ An Cư và Đồng Nghĩa chầu Thánh thể

11. Chúa Nhật III Mùa Chay
----Giáo xứ Chỉ Thiện, Qũy Đê, Tân Phường và Tứ Trùng chầu Thánh thể

18. Chúa Nhật IV Mùa Chay
----Giáo xứ Lã Điền, Phạm Pháo, Văn Lý, Tân Bơn và chuẩn xứ Lạc Hồng chầu Thánh thể

19. Thứ Hai
----Thánh Giuse bạn trăn năm Đức Maria, Quan thầy Hội Thánh và Giáo Hội Việt Nam,
----Quan thầy Đức cha và gia trưởng giáo phận, lễ trọng
----Chuản xứ Ngọc Lâm chầu Thánh Thể

25. Chúa Nhật V Mùa Chay
----Giáo xứ Vinh Phú, Xuân Thủy, Hồng Quang và chuẩn xứ Mộc Đức chầu Thánh thể

26. Thứ Hai
-----Lễ truyền tin, Lễ trọng


Tháng Tư
Ý cầu nguyện
Ý chung: cầu xin cho có nhiều bạn trẻ biết nghe thiếng gọi của Đức Ki-tô và bước theo Ngài trong ơn gọi linh mục và tu sĩ
Ý truyền giáo: cầu xin Chúa Ki-tô Phục Sinh trở nên dấu chỉ của niềm hy vọng vững chắc cho hết thảy mọi người tại lúc địa châu Phi


1. Chúa Nhật Lễ Lá. Tuần Thánh. Cuộc thương khó của Chúa
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu
----Giới trẻ giáo phận chầu thánh thể

5. Thứ Năm Tuần Thánh
----Ban sáng: cử hành thánh lễ làm phép dầu tại Đền Thánh Kiên Lao
----Ban Chiều: Cử hành Thánh lễ Tiệc ly

6. Thứ Sáu Tuần Thánh
----Tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa
----Buộc giữ chay và kiêng thịt

7. Thứ Bảy Tuần Thánh
----Canh thức bên mộ Chúa

8. Chúa Nhật Chúa Phục Sinh
----Chúa Sống Lại, buộc dự lễ và nghỉ việc xác
----Giáo xứ Đồng Qũy, Nam Dương và chuẩn xứ Phù Sa chầu Thánh thể

15. Chúa Nhật II Phục Sinh
----Chúa Nhật Lòng Thương Xót Chúa
----Giáo xứ Triệu Thông, Văn Giáo và Hải Điền chầu Thánh thể

22. Chúa Nhật III Phục Sinh
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Liễu Đề
----Giáo xứ Liễu Đề và Tân Lý chầu Thánh thể

29 . Chúa Nhật IV Phục Sinh
----Chúa Nhật Chúa Chiên Lành, cầu nguyện cho ơn thiên triệu
----Giáo xứ Ân Phú, Hạc Châu và Nam Hưng chầu Thánh thểTháng Năm
Tháng dâng hoa kính Đức Mẹ
Ý cầu nguyện
Ý chung: Càu xin cho những sang kiến nhằm bảo vệ và đề cao vai trò của gia đình được phát huy trong xã hội
Ý truyền giáo: cầu xin Mẹ Maria. Nữ Vương của nhân loại và Ánh sao của truyền giáo luôn luôn đồng hành với tất cả các nhà truyền giáo trong việc loan báo tin mừng

1.Thứ Ba
----Thánh Giuse Công nhân, bổn mạng nam giới giáo phận
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu
----Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể

6. Chúa Nhật Đầu tháng và V Phục Sinh
----Giáo xứ Nam Điền, Nam Lạng và chuẩn xứ Đồng Tâm chầu Thánh thể

13. Chúa Nhật VI Phục Sinh
----Giáo xứ Ngọc Tiên, Phong Lộc và Quần Vinh chầu Thánh thể

20. Chúa Nhật VII Phục Sinh
----Chúa Lên Trời. Lễ trọng, buộc dự lễ và nghỉ việc xác
----Giáo xứ Nam Hòa, Phương Lạc, Thiện Giáo, Trang Hậu và Xương Điền chầu Thánh thể


22.Thứ Ba.Thánh Laurenxo Phạm Viết Ngôn Tử đạo
----Chuẩn xứ Liên Thượng chầu Thánh Thể

27. Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống
----Lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân, buộc dự lễ và nghỉ việc xác
----Giáo xứ Bách Tính, Giáo Lạc, Tích Tín và Phú Hóa chầu Thánh thể


Tháng Sáu
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa Giê-su

Ý cầu nguyện
Ý chung: Cầu cho các tín hữu biết nhận ra nơi bí tích Thánh Thể sự hiện diện sống động của Đấng Phục Sinh đang đồng hành với họ trong cuộc sống hàng ngày.
Ý truyền giáo: Cầu cho các Ki-tô hữu tại Âu Châu tái khám phá ra căn tính đích thực của mình và tham gia nhiệt thành hơn trong việc loan báo Tin Mừng.

3. Chúa Nhật Đầu tháng và IX Thường Niên
---- Chúa Ba Ngôi, lễ trọng
----Giáo xứ Chương Nghĩa, Giáp Nam, và Hưng Nhượng chầu Thánh Thể

10. Chúa Nhật X Thường Niên
---- Mình và Máu Thánh Chúa Ki-tô, lễ trọng
---- Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Báo Đáp
---- Giáo xứ Báo Đáp, Thánh Thể, và Thiếu nhi thánh thể giáo phận chầu Thánh Thể

13. Thứ Tư
----Thánh An- Tôn Padova linh mục
---- Chuẩn xứ Phú Hương, Phú Văn và Tân Châu chầu Thánh Thể

15. Thứ Sáu
----Thánh Tâm Chúa Giê-su, lễ trọng
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng
----Giáo xứ Đại Đồng chầu Thánh Thể

17. Chúa Nhật XI Thường Niên
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đèn thánh Hưng Nghĩa
----Giáo xứ Hưng Nghĩa, và Ninh Sa chầu Thánh Thể


24. Chúa Nhật XII Thường Niên
----Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy giả, lễ trọng
---- Chuẩn xứ Đồng Nhân và Xuân Chính chầu Thánh Thể

29. Thứ Sáu Thánh Phê-rô và Thánh Phao-lô Tông đồ, lễ trọng
---- Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Phương Chính
---- Giáo xứ Phương Chính và chuẩn xứ Hà Dương chầu Thánh Thể
Tháng Bảy
Tháng Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Ý cầu nguyện
Ý chung: Cầu cho mọi người có được một công việc và được lao động trong những diều kiện ổn định và an toàn
Ý truyền giáo: cầu cho các thiện nguyện viên Ki-tô hữu đang hiện diện trong những cánh đồng truyền giáo biết làm chứng cho tình yêu Đức Ki-tô


1. Chúa Nhật đầu tháng và XIII Thường Niên
----Giáo xứ Trùng Phương và Chuẩn xứ Âm Sa chầu Thánh Thể

8. Chúa Nhật XIV Thường Niên
----Giáo xứ Kim Thành và Phú Giáo chầu Thánh Thể

15. Chúa Nhật XV Thường Niên
----Giáo xứ Xuân Dục và chuẩn xứ Xuân Hòa chầu Thánh Thể

22. Chúa Nhật XVI Thường Niên
----Giáo xứ Đại Đê và Lục Phương chầu Thánh Thể

29. Chúa Nhật XVII Thường Niên
-----Giáo xứ Phú An và chuẩn xứ Nam Phú chầu Thánh ThểTháng Tám
Tháng Kính Trái Tim Đức Mẹ

Ý cầu nguyện
Ý chung: cầu cho các tù nhân được đối xử theo công lý và phẩm giá con người của được tôn trọng.
Ý truyền giáo: càu cho các bạn trẻ, những người được mời gọi theo Chúa Ki-tô sẵn sang ra đi loan báo và làm chứng cho Tin Mừng đến tận cùng thế giới

5. Chúa Nhật đầu tháng và XVIII Thường Niên
----Giáo xứ Giáp Nghĩa và Lác Môn chầu Thánh Thể

6. Thứ Hai, Chúa Hiển Dung, lễ kính
----Chuẩn xứ Tây Thành, Thượng Trại và Trung Hòa chầu thánh thể

8. Thánh Đaminh Linh mục, quan thầy đệ nhị giáo phận
----Cử hành thánh lẽ trọng thể tại nhà thờ chính tòa Bùi Chu
----Giáo xứ chính tòa Bùi Chu chầu Thánh Thể

12. Chúa Nhật XIX Thường Niên
----Giáo xứ Lạc Thành và Quần Liêu chầu Thánh Thể

15. Thứ Tư. Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, lễ trọng
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hóa
----Giáo xứ Thức Hóa và chuẩn xứ Duyên Thọ, Tây Cát chầu Thánh Thể

19. Chúa Nhật XX Thường Niên
----Giáo xứ Đồng Liêu và Tây Đường chầu Thánh Thể

26. Chúa Nhật XXI Thường Niên
----Giáo xứ Tư Khẩn và chuản xứ Thanh Thủy chầu Thánh Thể
Tháng Chín
Tháng Kính Thánh Gía Chúa Giê-su

Ý cầu nguyện
Ý chung: cầu cho chính trị gia luôn hành động theo sự liêm chính, lòng trung thực và niềm mến yêu thật sự
Ý truyền giáo: cầu cho các cộng đoàn Ki-tô hữu sẵn lòng gửi các nhà truyền giáo, các linh mục và giáo dân cùng với những trợ giúp vật chất cụ thể đến các Giáo Hội nghèo khó nhất2. Chúa Nhật đầu tháng XXII Thường Niên
----Cầu bình an cho tổ quốc
----Giáo xứ An Đạo, An Lãng và Long Châu chầu Thánh Thể

9. Chúa Nhật XXIII Thường Niên
----Giáo xứ Liên Thủy, Phạm Rị và Qũy Nhất chầu Thánh Thể

16. Chúa Nhật XXIV Thường Niên
----Giáo xứ Kính Danh, Lý Nghĩa và Tùng Nhì chầu Thánh Thể

23. Chúa Nhật XXV Thường Niên
----Giáo xứ Đài Môn và Xuân Hóa chầu Thánh Thể

30. Chúa Nhật XXVI Thường Niên
----Giáo xứ Bình Hải, Nam Đường, Nam Trực và Vạn Lộc chầu Thánh Thể
Tháng Mười
Tháng Mân Côi Đức Mẹ

Ý cầu nguyện
Ý chung: Cầu cho công cuộc tân Phúc âm hóa được tiến triển nơi những đất nước Ki-tô giáo lâu đời nhất
Ý truyền giáo: cầu cho việc cử hành ngày thế giới truyền giáo là dịp canh tân nhiệm vụ loan báo Tin Mừng

1. Thứ Hai, Thánh Tê-re-xa Hài Đồng Giê-su, tiến sĩ Hội thánh
----Chuẩn xứ Diêm Điền, Giang Liêu và Lạc Thiện chầu Thánh Thể

7. Chúa Nhật đầu tháng và XXVII Thường Niên
----Được kính trọng thể Đức mẹ Mân Côi
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Ninh Cường
----Giáo xứ Ninh Cườngchầu Thánh Thể

14. Chúa Nhật XXVIII Thường Niên
----Giáo xứ Ninh Mỹ, Phú Ninh, Qũy Ngoại và Trung Linh chầu Thánh Thể

21. Chúa Nhật XXIX Thường Niên
----Chúa Nhật Truyền giáo
----Giáo xứ An Nghĩa, Khoái Đồng, Ngưỡng Nhân, Quế Phương và Thánh Danh chầu Thánh Thể

28. Chúa Nhật XXX Thường Niên
----Giáo xứ An Bài, Lục Thủy và Phong Lâm chầu Thánh Thể
Tháng Mười Một
Tháng Cầu cho các tín hữu đã qua đời

Ý cầu nguyện
Ý chung: cầu cho các giám mục, các linh mục và tất cả những thừa tác viên Tin mừng can đảm làm chứng về sự trung thành với Đức Ki-tô tử nạn và Phục sinh.
Ý truyền giáo: cầu cho giáo hội lữ hành chiếu tỏa ánh sang đến cho các dân tộc

1. Thứ Năm
----Các Thánh Nam Nữ, lễ trọng, buộc dự lễ và nghir việc xác


4. Chúa Nhật đầu tháng và XXXI Thường Niên
-----Giáo xứ Tang Điền, Thủy Nhai và chuẩn xứ Trà Lũ chầu Thánh Thể


11. Chúa Nhật XXXII Thường Niên
----Giáo xứ Ngoại Đông, Tân Bồi và Xuân Hà chầu Thánh Thể


18. Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
----Kính trọng thể Các thánh tử đạo Việt Nam
----Giáo xứ Tương Nam, Cát Phú, Tân An và chuẩn xứ Minh Đường, Cồn Vẽ chầu Thánh Thể

24. Thứ Bảy- Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương
----Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể

25. Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
----Chúa Ki-tô Vua vũ trụ, lễ trọng
----Giáo xứ Hải Nhuân, Ninh Hải, Thuận Thành và Xuân Đài chầu Thánh Thể
Tháng Mười Hai
Tháng Kính Chúa Giê-su Hài Đồng

Ý cầu nguyện
Ý chung: cầu cho những người di cư trên toàn thế giới được đón nhận cách đặc biệt nơi các cộng đoàn Ki-tô hữu với long quảng đại và tình yêu đích thực.
Ý truyền giáo: Cầu xin Chúa Ki-tô được bộc lộ ra nơi toàn thể nhân loại nhờ ánh sang chiếu tỏa từ Bethelem và được phản chiếu nơi Giáo Hội Ngài

2. Chúa Nhật I Mùa Vọng
----Giáo xứ Phúc Hải, Quất Lâm, Thạch Bi và Xuân Dương chầu Thánh Thể

8. Thứ Bảy- Đức mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tôi, quan thầy đệ nhất giáo phận
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại Vương cung đền thánh Phú Nhai
----Giáo xứ Phú Nhai và giáo lý viên giáo phận cầu Thánh Thể

9. Chúa Nhật II Mùa Vọng
----Giáo xứ Phú Hải, Quần Lạc, chuẩn xứ Lạc Nam và Trung Châu chầu Thánh Thể

16. Chúa Nhật III Mùa Vọng
----Giáo xứ Đông Bình, Hòa Định và Phúc Điền chầu Thánh Thể

23. Chúa Nhật VI Mùa Vọng
----Giáo xứ Cổ Ra, Hà Cát và Lạc Đạo chầu Thánh Thể

30. Chúa Nhật Thánh Gia Thất
----Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Kiên Lao
----Giáo xứ Kiên Lao và chuẩn xứ Tân Cường chầu Thánh Thể

tuongnamxu
29-11-2011, 05:54 PM
Năm Phụng Vụ 2011-2012

Chúa Nhật I Mùa Vọng: --------------------------------27/11/2011
Chúa Giáng Sinh: -------------------Chúa Nhật --------25/12/2011
Thánh Gia Thất: ---------------------Thứ Sáu----------30/12/2011
Chúa Nhật Hiển Linh: -----------------------------------08/01/2012
Chúa Chịu Phép Rửa: ---------------Thứ Hai------------09/01/2012
Mùa Thường Niên Trước Mùa Chay
Từ thứ Ba tuần I đến Thứ sáu tuần VII: 10/1 đến 21/02/2012
Tết nguyên đán Nhâm Thìn:------Thứ Hai----------23/01/2012
Lễ Tro:----------------------------------Thứ Tư---------22/02/2012
Chúa Nhật Phục Sinh------------------------------------08/04/2012
Chúa Nhật Hiện Xuống----------------------------------27/05/2012
Mùa Thường Niên sau lễ Hiện Xuống
Từ thứ Hai tuần VIII đến thứ Bảy tuần XXXIV: 28/5 đến 1/12/2012
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi:--------------------------------03/06/2012
Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa------------------------10/06/2012
Lễ Thánh Tâm Chúa-----------------Thứ Sáu------------15/06/2012
Chúa Ki-tô Vua vũ trụ-----------------------------------25/11/2012

oaichua
29-11-2011, 09:59 PM
8. Chúa Nhật Chúa Hiển Linh, lễ trọng
---- Giáo xứ Giáp Phú, Hai Giáp và Liên Phú chầu Thánh Thể

Lại chầu đầu năm nhé. Hicc Nhắm tưng bừng rồi tết luôn. Mệt quá. hi''

tuongnamxu_90
11-12-2011, 12:16 PM
18. Chúa Nhật XXXIII Thường Niên
----Kính trọng thể Các thánh tử đạo Việt Nam
----Giáo xứ Tương Nam, Cát Phú, Tân An và chuẩn xứ Minh Đường, Cồn Vẽ chầu Thánh Thể

năm nay chầu cùng nhiều xứ thế nhỉ.

hungnghiadenthanh
11-12-2011, 02:19 PM
Cảm ơn tuongnamxu_90 rất nhiều vì đã cập nhật lịch phụng vụ cho mọi thành viên biết.
Giáo phận mình có nhiều chuẩn xứ quá, vậy chỉ một thời gian nữa thôi là các chuẩn xứ này sẽ thành giáo xứ chính thức thôi.:x:hh:

hungnghiadenthanh
11-12-2011, 02:22 PM
Cảm ơn tuongnamxu rất nhiều vì đã cập nhật lịch phụng vụ cho mọi thành viên biết.<br>Giáo phận mình có nhiều chuẩn xứ quá, vậy chỉ một thời gian nữa là các chuẩn xứ này sẽ thành giáo xứ chính thức thôi.:hh:

hungnghiaxu
13-12-2011, 11:52 AM
Đền Thánh Kiên Lao là nơi được chọn để cử hành thánh lễ truyền dầu năm 2012. Xin chúc mừng giáo xứ đền thánh Kiên Lao.:hh:

Phạm Văn Quân
13-12-2011, 12:01 PM
13. Chúa Nhật VI Phục Sinh
----Giáo xứ Ngọc Tiên, Phong Lộc và Quần Vinh chầu Thánh thể

Mời mọi người về Quần Vinh chầu thánh thể rồi ghé vào em chơi nhé.hihi

tuongnamxu
13-12-2011, 12:42 PM
Đền Thánh Kiên Lao là nơi được chọn để cử hành thánh lễ truyền dầu năm 2012. Xin chúc mừng giáo xứ đền thánh Kiên Lao.:hh:
Năm sau có lẽ là Đại Đồng hay Hưng Nghĩa đây nhỉ?

tuongnamxu
13-12-2011, 12:43 PM
Mời mọi người về Quần Vinh chầu thánh thể rồi ghé vào em chơi nhé.hihi
chơi thôi ah, có đánh chén gì không vậy,hihi

Phạm Văn Quân
13-12-2011, 12:49 PM
chơi thôi ah, có đánh chén gì không vậy,hihi

chả có nhẽ.hic xuống mà lại không đánh chén thì có mà còn ra cái gì nữa ạ.hehehehe

tuongnamxu
15-12-2011, 06:30 PM
chả có nhẽ.hic xuống mà lại không đánh chén thì có mà còn ra cái gì nữa ạ.hehehehe
oạch thế thì chúng at phải về Quần Vinh chầu và trực cái nhỉ?hihi

MariaHao
15-12-2011, 06:42 PM
Mời mọi người về Quần Vinh chầu thánh thể rồi ghé vào em chơi nhé.hihiiê


Quân ơi, mời đúng lúc k đi đc thế này
hôm đó giáo xứ Ngọc Tiên cũng chầu, k đi Quần Vinh đc :(( :((
ở nhà chầu thích hơn :)