PDA

View Full Version : Con cảm ơn mẹMariaHao
28-11-2011, 03:08 PM
Riêng mặt trời chỉ có một mà thôi,và mẹ em chỉ có một trên đời.

Con cảm ơn mẹ!

Con cảm ơn mẹ… vì mẹ luôn ở đó.

Con cảm ơn mẹ… vì bài hát sinh nhật mẹ hát tặng con, dẫu con bối rối không biết nước mắt chảy ra từ lúc nào.

Con cảm ơn mẹ… vì tình yêu trọn vẹn và tinh khiết mà con sẽ không bao giờ nhận được từ ai khác.

Con cảm ơn mẹ… mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.

Con cảm ơn mẹ… mẹ đã cho con biết không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.

Con cảm ơn mẹ…. vì mẹ là mẹ của con!

Lòng biết ơn con không thể nói bằng lời.