PDA

View Full Version : Năm Phụng Vụ 2011-2012tuongnamxu
20-11-2011, 04:01 PM
Năm Phụng Vụ 2011-2012

Chúa Nhật I Mùa Vọng: 27/11/2011
Chúa Giáng Sinh: Chúa Nhật 25/12/2011
Thánh Gia Thất: Thứ Sáu 30/12/2011
Chúa Nhật Hiển Linh: 8/1/2012
Chúa Chịu Phép Rửa: Thứ Hai 9/1/2012
Mùa Thường Niên Trước Mùa Chay
Từ thứ Ba tuần I đến Thứ sáu tuần VII: 10/1 đến 21/2/2012
Tết nguyên đán Nhâm Thìn: Thứ Hai 23/1/2012
Lễ Tro: Thứ Tư 22/2/2012
Chúa Nhật Phục Sinh 8/4/2012
Chúa Nhật Hiện Xuống 27/5/2012
Mùa Thường Niên sau lễ Hiện Xuống
Từ thứ Hai tuần VIII đến thứ Bảy tuần XXXIV: 28/5 đến 1/12/2012
Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi: 3/6/2012
Chúa Nhật Mình Máu Thánh Chúa 10/6/2012
Lễ Thánh Tâm Chúa Thứ Sáu 15/6/2012
Chúa Ki-tô Vua vũ trụ 25/11/2012